Menu

Inhoamme kuljettamista, joten meille kelpaavat vain täydet säiliöt.

Älyllä johdettu jätehuolto on jo tätä päivää

Markus Närhi

Tuomme alalle kustannustehokkaita toimintamalleja ja olemme paikallisesti läsnä kaikkialla Suomessa.

Encore Jätehuoltopalvelu on yritysten jätteiden kierrättämisen älykäs osaaja, jolle yritykset voivat ulkoistaa koko jätehuoltonsa.

Vastaamme digitalisaation ja paperijätteen vähenemisen myötä syntyneisiin kierrätyshaasteisiin. Encoren palvelu ei ole pelkkää paperinkeräämistä, vaan tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja kaikkiin asiakkaidemme jätehuoltotarpeisiin.

Olemme läsnä paikallisesti, sillä meillä ei ole omaa kuljetuskalustoa, vaan toimintamallimme perustuu yhteistyöhön kuljetuskumppaneiden ja urakoitsijoiden kanssa. Tuemme paikallista työvoimaa järjestämällä logistiikan kumppaniyritysten kanssa jokaisessa 19 Encore-yksikössämme eri puolella maata.

Kumppanuusmalli on olennainen osa toimintaamme. Kenttäpäälliköt operoivat konkreettisesti paikallisten urakoitsijoiden kanssa. Esimerkiksi kumppanimme RS Ympäristöhuollon vastuualueena on painotalojen alumiinilevyjen ja vaarallisten jätteiden käsittely ja kuljetus aina etelästä pohjoiseen.

Kasvollista palvelua asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin

Palvelemme omilla kasvoillamme ja asiakasvastaavat ovat asiakkaiden kanssa tiiviisti tekemisissä – yhden luukun periaate viestinnässä ja koordinoinnissa toteutuu asiakasvastaavan kautta.

Suunnittelemme aina asiakkaan kanssa jätehuollon tarpeet yksilöllisesti. Järjestämme operatiivisia seurantapalavereita sekä ohjausryhmiä vuosittain, joissa pureudutaan jätehuollon toimivuuteen, mahdollisiin kehityskohtiin ja päätetään isommista linjanvedoista yhdessä asiakkaan kanssa.

Encore toimii myös ulkoisena auditoijana, kun halutaan tarkastella jätehuollon toimivuutta, turvallisuutta ja käytännönläheisyyttä. Käytössä on laatukierroskonsepti, jossa teemme asiakkaalle vuosittain laatukierrosarvion paikan päällä. Raportoimme mahdolliset poikkeamat ja teemme tarvittavat toimenpiteet.

Älyä ja innovaatioita ympäristön hyväksi

Digitalisaation myötä jätehuoltoa voidaan johtaa älykkäästi ja tietoon perustuen. Puristimemme on varustettu etähälytysjärjestelmillä, joka mittaa kontin täyttöastetta. Kun täyttöraja ylittyy, lähtee kuljetusliikkeelle tieto vaihtamistarpeesta. Tällä tavoin varmistamme, että puristinkonttien, lavojen ja pienastioiden täyttöasteet pysyvät mahdollisimman korkeina.

Kuljetusurakoitsijoiden käytössä oleva mobiilisovellus antaa kuljettajille tiedot tyhjennystarpeista eri kohteissa. Sovelluksen kautta kuljettajat pystyvät suunnittelemaan omia ajoreittejään kustannustehokkaasti.

Kehitämme jätehuoltoa jatkuvasti ympäristön ja asiakkaiden hyväksi. Encore haluaa ehdottomasti olla edelläkävijä myös tulevaisuudessa.

Vuosi numeroina

Liikevaihto

75,8

miljoonaa euroa

Liiketulos

4,0

miljoonaa euroa

Henkilöstö

212

henkilöä

Asiakastyytyväisyys

4,24

/ 5