Menu

Yhdessä pienempi hiilijalanjälki

Yhteistyötä ja uusia palvelumalleja

Kyösti Pöyry

Tiedolla johtamisesta on puhuttu jo vuosikymmeniä – ainakin johtamisen oppikirjoissa. Käytännön tasolla on kuitenkin monesti hämärää, mitä se oikea tieto on sisällöltään ja miten sitä johtamisessa pitäisi hyödyntää. Onneksi aika on hoitanut ratkaisuja lähemmäksi arkista tekemistä tietotekniikan kehittyessä. Olennaisen tiedon keräämisessä ei enää ole suurtakaan ongelmaa. Kaikki mahdollinen data on digitaalisessa muodossa ja sitä saa lähes reaaliajassa.

Olemme Encore Palveluja kehittäessämme ottaneet käyttöön jo vuosikymmen sitten RFID-anturit tietoturva- ja jätehuoltopalveluissamme sekä viimeksi myös kuormalavoissamme. Kattavan, koko toimitusketjun matkalta kerättävän tiedon avulla pystymme raportoimaan asiakkaillemme toteutetut palvelutapahtumat. Luotettavuus on olennaista luottamuksellisten materiaalien käsittelyssä, olipa sitten kysymys papereista tai elektronisista tallenteista ja laitteista.

Tavaroiden ja palvelujen logistiikassa pienestäkin ylimääräisestä käsittelystä tai katkoksesta voi aiheutua merkittäviä vuotuisia kustannuksia. Kattava, oikeaan tietoon perustuva data auttaa nostamaan selkeästi tuottavuutta esimerkiksi kustannusten tai kiertonopeuksien tarkastelulla.

Digitalisaatio on vähentänyt merkittävästi graafisten painopapereiden kulutusta kuluneen vuosikymmenen aikana. Tämä kehitys on luonnollisesti näkynyt keräyspaperimäärissä. Nyt alenema näyttäisi kuitenkin loiventuneen. Toivottavasti talouden kasvusuunta jatkuu ja keräysverkostollemme on edelleen tarvetta.

Jotta voimme vastata vähentyneen keräysmäärän aiheuttamiin kustannuspaineisiin, kehitämme yhteistyössä kumppaniemme kanssa entistäkin tehokkaampaa keräysmallia. Tämä on tärkeää etenkin haja-asutusalueella, jossa tehokkaammalla toiminnalla vähennämme tarvittavien kuljetuskertojen määrää yhdistämällä noutoja. Näin nappaamme kaksi kärpästä yhdellä iskulla sekä pienennämme merkittävästi hiilijalanjälkeämme.

Hyvää ja lämmintä kesäkautta

Kyösti Pöyry
toimitusjohtaja