23.09.2016

Encore-kuormalava digitalisoituu toimitusketjun tiedonkantajaksi

Perinteinen puinen kuormalava on pitänyt pintansa logistiikan toimintaympäristöjen ja -tapojen muutoksissa pitkään. Lavatyyppien kirjo on kasvanut ja jalostunut ajan kuluessa käyttötarpeiden mukaan. Käytetyimmät standardikoot sekä -rakenteet ovatkin syntyneet yhteisten käyttökokemusten ja tarpeiden pohjalta.

vihreitä kuormalavoja

Lavojen merkitys toimitusketjuissa on tähän asti pysynyt taka-alalla – ne huomioidaan usein vasta sitten, kun niitä ei ole tai ne ovat loppumaisillaan varastosta.

Encore-vuokralavat ovat ratkaisu tarpeeseen yksinkertaistaa ja varmistaa lavahallintaa. Uusissa lavoissa käytetty tekniikka tekee kuormalavoista nyt tiedonkantajia, mikä laajentaa niiden perinteistä kuormankantajan tehtävää. Encore RFID -kuormalavat on varustettu sähköisellä tunnisteella, jolla kuormalavaliikennettä voidaan seurata.

RFID-tekniikka on ylivoimainen tapa seurata lavaliikennettä

Encoren kuormalavapalvelu tarjoaa selkeän palvelumallin, jonka avulla lavojen käyttäjät voivat hyödyntää RFID-ominaisuutta omissa toimitusketjuissaan helposti ja edullisesti. RFID-ominaisuuden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää vapaasti läpi koko toimitusketjun tai sen tietyissä vaiheissa.

Digitalisaatio, teollinen internet ja IoT ovat avainsanoja useiden yritysten kärkihankkeissa. Digitalisaation luomat edut, jotka parantavat toimitusketjujen hallintaa, syntyvät ennen kaikkea eri toimijoiden välisessä yhteistyössä. Koko toimitusketjun läpi kulkeva Encore RFID -kuormalava on tehokas työkalu yhteistyön edistämiseksi esimerkiksi teknologiatoimittajien ja logistiikkapalveluyritysten, sekä kauppiaiden että tavarantoimittajien kesken.

Encoren Kuormalavapalvelu varmistaa toimitusketjusi tehokkuuden

Kuormalavojen RFID-ominaisuuden keskeisiä hyötyjä ovat toimitusketjun läpinäkyvyyden lisääminen, sen tietosisällön tarkentaminen sekä kasvava yhteistyö eri toimijoiden kesken. Encoren kuormalavapalvelun tarjoamat ratkaisut tuovat lavahallinnan lähelle yrityksesi liiketoimintaprosesseja, kun lavojen tuottamat tiedot ovat saatavilla reaaliaikaisesti ja lavakohtaisesti.

Palvelusta saatavien tietojen avulla lavojen toimitusketjun hallinta on mahdollista muuttaa ennakoivaksi. Samalla lavojen hallintaan voidaan kehittää yhä toiminnallisempia ratkaisuja, jotka ovat vielä lisäksi entistä helppokäyttöisempiä.

Toimiva lavahallinta parantaa yksittäisen lavan kiertonopeutta. Se siis lyhentää yksittäisen lavatapahtuman sekä siihen liittyvien toimenpiteiden suorittamisen välistä aikaa.

Tämä kaikki tarkoittaa sinulle edullisempia, tehokkaampia ja parempia kuormalavapalveluja.

Ajankohtaista