18.01.2022

Tietoturvajätteiden kierrätys onnistuu nyt hiilineutraalisti

Ilmaston kannalta suotuisinta on pitää kerran käyttöönotetut materiaalit kierrossa ja hyödyntää ne uudelleen raaka-aineena. Tämä pätee myös tietoturvajätteeseen, kuten salassa pidettäviin asiakirjoihin ja tietokoneiden kiintolevyihin. Itse kierrätyspalvelu onnistuu hiilineutraalisti.

silputtua tietoturvapaperia

Encore Ympäristöpalvelut toteuttaa tietoturvajätteiden kuljetuksen ja käsittelyn hiilineutraalisti tammikuusta 2022 alkaen. Materiaalien pitäminen kierrossa kannattaa jo itsessään, sillä kierrätysmateriaalit vähentävät tarvetta uusien luonnonvarojen käyttöönotolle. Esimerkiksi tuhotun tietoturvapaperin Encore toimittaa pehmopaperiteollisuuden raaka-aineeksi. Siitä valmistetaan wc- ja talouspaperia.

– Vuonna 2020 Encoren toiminnan positiivinen ilmastovaikutus eli hiilikädenjälki oli yli 26 kertaa suurempi kuin Encoren omasta toiminnasta aiheutuva hiilijalanjälki. Hiilineutraaliutta tai hiilinegatiivisuutta ei voi kuitenkaan saavuttaa vähentämällä hiilijalanjälkeä hiilikädenjäljestä, vaan nämä tulee raportoida rinnakkain, toteaa Encore Ympäristöpalveluiden palveluasiakkaista vastaava johtaja Markus Närhi.

Hiilineutraali tietoturvapalvelu toteutuu päästövähennyksillä ja kompensaatiolla

Encore toteuttaa hiilineutraaliutta ensisijaisesti päästöjä vähentämällä ja toimintaansa kehittämällä. Encore on jo vähentänyt päästöjä eri keinoin. Tuotantolaitokset toimivat uusiutuvalla sähköllä, ja ajoreittejä ja kuljetuksia on optimoitu.

Encoren vuoden 2020 hiilijalanjäljenlaskennan mukaan tietoturvapalvelussa eniten päästöjä syntyy tietoturvajätteiden kuljetuksista. Palvelun tuottamisen hiilijalanjälkeen on laskettu mukaan sekä Encoren omat että kumppaneiden ajoista syntyvät päästöt.

– Päästöjen vähentäminen on pitkäjänteistä työtä. Keinoja on sekä isoja että pieniä palveluiden toteutuksen suunnittelusta taloudelliseen ajotapaan ja vuoropuheluun kuljetuskumppaniemme kanssa sekä omiin kalusto- ja polttoainehankintoihimme. Kehitämme koko ajan toimintaamme ja laskemme vaikutuksia, kertoo Markus Närhi.

Toteutuksessa auttaa myös se, että Encorella on seitsemän eri käsittely-yksikköä eri puolilla Suomea. Tämä lyhentää kuljetusmatkoja ja sitä kautta vähentää kuljetuspäästöjä.

Tietoturvajäte hiilineutraaliksi tammikuusta 2022 alkaen

Encore kompensoi tietoturvapalvelun toteuttamisesta jäljelle jäävät päästöt tammikuusta 2022 alkaen vuoden 2022 ajan. Hiilineutraalius saavutetaan ostamalla osuuksia sertifioiduista kompensointihankkeista. Valitut hankkeet eivät ilman investointia toteutuisi.

Päästövähennystavoitteissa etenemistä Encore tulee kertomaan vuosittaisessa yritysvastuuraportissaan. Encoren ensimmäinen yritysvastuuraportti ilmestyy vuonna 2022, ja se tulee sisältämään Greenhouse Gas Protocol -päästölaskentamallilla lasketun hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen vuosilta 2020 ja 2021.

Päivitys 2.12.2022: Kompensoimme tietoturvapalvelun päästöt vuodelta 2022 sertifioiduilla kompensaatiohankkeilla. Jos haluat tietoturvapalvelusi päästöt kompensoiduiksi 1.1.2023 alkaen, ota yhteyttä asiakastiedotteet@encorepalvelut.fi

Lue lisää Encoren tietoturvapalvelusta.

Lisätietoja:

Markus Närhi, johtaja, palveluasiakkuudet, Encore Ympäristöpalvelut Oy, markus.narhi@encorepalvelut.fi

Lisää tietoturvasta