Muista huolehtia myös yrityksen fyysisten materiaalien tietoturvasta

Verkon tietoturvamurtojen lisäksi yrityksen ja asiakkaiden tietoturva vaarantuu, jos fyysinen tietoturva ei ole kunnossa. Arkaluontoisen materiaalin oikea sijoituspaikka on lukittu tietoturva-astia, jonka tyhjentäminen on organisoitu.

Tietoturvan toteutumisen kannalta on tärkeää, että yrityksen ja organisaation tietoturvamateriaalin käsittely on kunnossa. Pienikin määrä tietoturvamateriaalia avonaisessa jäteastiassa on aina tietoturvariski.

Etätöiden yleistyessä myös kotiin kertyy enemmän henkilötietoja ja muita arkaluontoisia tietoja sisältävää materiaalia, joka on altista väärinkäytöksille. Kotona syntyneet arkaluontoiset materiaalit tulee toimittaa työpaikan tietoturva-astiaan, jotta tietoturva toteutuu sekä dokumentointi pysyy kunnossa.

Arkaluontoisia tietoja sisältävät tulostetut raportit ja laskelmat on helppo mieltää tietoturvamateriaaliksi. Paperin lisäksi yrityksessä syntyy vuosittain myös muuta fyysistä tietoturvaa vaativaa materiaalia, joka vääriin käsiin päätyessään aiheuttavat haittaa yritykselle. Prototyypit, vedokset, cd-levyt, USB-tikut, vanhentuneet mainosmateriaalit sekä vanhat painetut hinnastot saattavat helposti päätyä sekajätteen joukkoon eikä tietoturvamateriaaleihin.

Yleinen tietoturvan sudenkuoppa on vihkoihin tai paperien kulmiin kirjoitetut muistiinpanot. Tämän vuoksi myös työhön liittyvät muistiinpanot kannattaa hävittää työpaikalla tietoturvamateriaalina eikä kodin paperinkeräysastiassa.

Tietoturvamateriaalin kanssa täytyy myös huolehtia EU:n GDPR-tietosuoja-asetuksen toteutumisesta. GDPR-asetus vaatii, että henkilötietoja sisältävä materiaali tulee hävittää turvallisesti. Lisäksi tuhoaminen täytyy dokumentoida ja tarvittaessa tuhoamisdokumentointi tulee pystyä esittämään henkilöille, joiden henkilötietoja yritys on käsitellyt.

Encoren Tietoturvapalvelu tuhoaa fyysisen tietoturvamateriaalin 25-vuoden kokemuksella

Tietoturvapalvelu tuhoaa yrityksen ja asiakkaiden arkaluontoisen materiaalin turvallisesti ja läpinäkyvästi.

Encore tuhoaa asiakirjat, arkistot, sähköiset tallennusvälineet (cd:t, usb-muistit, varmennenauhat, dvd:t ja vastaavat), protomallit, tuotekehitysaineistot, myyntipakkaukset ja työvaatteet.

Kaikki Encoren keräyssäiliöt ovat varustettu RFID-tunnisteella. Tunniste takaa, että säiliöiden liikkeet ovat dokumentoitavissa jokaisessa vaiheessa. Dokumentoimme tuhottavan materiaalin ja noutoajankohdan sekä annamme yritykselle tehdystä työstä tuhoamistodistuksen. Käsittelyn jälkeen toimitamme materiaalin hyötykäyttöön raaka-aineeksi. Palvelun avulla yrityksen fyysinen tietoturva on aina EU:n GDPR-tietoturva-asetuksen mukainen.

Tuhottavaa materiaalia käsittelevät vain erillisen koulutuksen saaneet ja vaitiolosopimuksen tehneet työntekijät, ja kuljetuksissa käytetään vain umpikorillisia autoja. Seitsemän tuhoamisyksikköämme ympäri Suomen takaavat, että kuljetusmatkat pysyvät lyhyinä ja tuhoaminen tapahtuu nopeasti.

Lue lisää Tietoturvapalvelusta 

Väärin lajitellut jätteet saattavat aiheuttaa isot kustannukset yrityksille – kierrätyksen verkkokoulutus nostaa henkilöstön kierrätystietoutta

Encoren verkkokierrätyskoulutukset ovat vaivaton tapa kehittää yrityksen henkilöstön kierrätystaitoja. Kierrätystaitoinen henkilöstö kasvattaa yrityksen kierrätysastetta ja säästää kustannuksia.

Huolimaton lajittelu aiheuttaa useita kustannuksia nostavia vaiheita jätteiden käsittelyssä. Esimerkiksi pahvipuristimeen heitetyt biojätteet saattavat aiheuttaa satojen eurojen jätekuormakohtaisen kustannuksen, jos puristin tai jätelava joudutaan purkamaan, jätteet lajittelemaan uudestaan ja toimittamaan eteenpäin asianmukaiseen käsittelyyn.

Kierrätyksen verkkokoulutukset ovat yritykselle helppo tapa täyttää jätelain mukainen toiminnan harjoittajan velvollisuus henkilöstön perehdyttämisestä yrityksen jätehuoltoon. Myös ympäristö- ja laatujärjestelmät vaativat henkilökunnan perehdyttämistä ja kouluttamista.

Encoren verkkokoulutuksella voidaan kouluttaa suuriakin henkilöstömääriä vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Koulutus toteutetaan yrityksen tarpeiden mukaan. Koulutukseen rakennetaan kattava paketti esimerkiksi Encoren kierrätysvideoista ja -ohjeista yhdistettynä mahdollisiin asiakkaan omiin videoihin ja ohjeisiin sekä asiakkaan tiloista otettuihin valokuviin.

Lisäksi koulutukseen osallistujille voidaan järjestää lajittelutesti tai räätälöity koe kierrättämisestä. Jokaisesta koulutuksesta voidaan myös laatia asiakkaalle raportit osallistujista ja onnistumisista.

Kustannusten lisäksi kierrätystaitoinen henkilöstö säästää luontoa. Mitä enemmän jätteistä kierrätetään, sen enemmän jätteistä saadaan uudelleenkäyttöön uusina raaka-aineina.

Kysy lisää kierrätyksen verkkokoulutuksista: Palvelutuotepäällikkö Mirva Väisänen, mirva.vaisanen@encorepalvelut.fi, 040 358 4103

Yleinen lajitteluvirhe kasvattaa taloyhtiön kustannuksia

Tilaatko noutoruokaa ja vältteletkö muovikasseja? Saatat tehdä tämän lajitteluvirheen.

”Ruskeat paperikassit ovat keräyspaperiastian tavallisin lajitteluvirhe. Tuntumana on, että niiden määrä keräyspaperin joukossa on viime aikoina noussut. Taustalla saattaa olla noutoruuan suosion kasvu ja muovipussien välttely”, toteaa Janne Vuorikkinen Encore Ympäristöpalveluista. Encore Ympäristöpalvelut toimii Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisön operaattorina.

Ruskeat ja muutkin värilliset paperikassit tulee lajitella keräyskartonkiin. Keräyskartonkiin kuuluvat myös muut erilaiset paperi-, kartonki- ja pahvipakkaukset. Esimerkiksi jauhopussi on pakkaus, joka kuuluu kartonkikeräykseen.

Jos keräyspaperin joukkoon on joutunut vääriä materiaaleja, likainen materiaali joudutaan pahimmillaan käsittelemään sekajätteenä. Se kasvattaa kustannuksia ja kuormittaa ympäristöä.

Näin vältät keräyspaperin lajitteluvirheet

Hyvä muistisääntö on, että kaikki postiluukusta tuleva paperi kuuluu keräyspaperiastiaan. Kierrätettävän paperin tulee olla puhdasta ja kuivaa. Esimerkiksi kalan perkauksessa käytettyä likaista paperia ei saa laittaa keräyspaperiastiaan, vaan se kuuluu energiajakeeseen.

”Myös kirjojen ja vihkojen lajittelu herättää hämmennystä. Näiden osalta materiaalit tulee erotella ennen keräysastioihin laittamista. Ainoastaan pehmeäkantiset kirjat voi laittaa suoraan keräyspaperiastiaan”, selventää Vuorikkinen.

Jos pehmeäkantinen kirja on päällystetty, kannet tulee irrottaa. Sen jälkeen sisäsivut lajitellaan keräyspaperiin ja päällystetyt kannet energiajätteeseen. Myös kovakantisista kirjoista kannet tulee poistaa, jotta sisäsivut voi kierrättää paperinkeräyksessä. Kierrekantisista vihkoista taas tulee irrottaa metalliosa, joka kuuluu metallinkeräykseen.

”Jos keräyspaperin joukkoon on joutunut muuta puhtaan keräyspaperin lisäksi, likainen materiaali joudutaan käsittelemään sekajätteenä. Keräyspaperi kerätään tuottajavastuulain mukaisesti veloituksetta, mutta sekajäte aiheuttaa taloyhtiölle kustannuksia”, toteaa Vuorikkinen.

Puhdas keräyspaperi on mahdollista käyttää pehmopaperin ja sanomalehtipaperin raaka-aineena. Kierrätysmateriaalin käyttö korvaa tarvetta uusien materiaalien käyttöönotolle ja säästää luonnonvaroja.

”Lajitteluvirheissä häviävät kaikki. Kustannukset kasvavat, ympäristö kärsii ja taloyhtiössä muiden lajittelua varten näkemä vaiva valuu hukkaan”, tiivistää Vuorikkinen.

Lataa keräyspaperin lajitteluohje: https://encorepalvelut.fi//wp-content/uploads/Encore-kerayspaperin-lajitteluohje.pdf

Kuormalavojen korjaaminen säästää ympäristöä ja kustannuksia – näin tunnistat korjauskelpoisen kuormalavan

Kuormalavojen korjaaminen vähentää poltettavan jätteen määrä ja säästää neitseellisen puun käyttöä. Teimme korjauskelpoisen kuormalavan tarkistuslistan, josta voidaan tarkistaa, milloin lava voidaan vielä korjata tai tarjota korjattavaksi.

Encoressa huollamme ja tarvittaessa korjaamme vastaanottamamme käytetyt kuormalavat standardin mukaisesti. Valvomme lavojen laatua ja lajittelemme lavat konenäköä hyödyntävällä automatisoidulla linjastolla. Toimintamallimme ansiosta asiakkaillemme tarjottavien lavojen taso säilyy korkeana.

Kuormalavojen huoltaminen on esimerkki Encoren toteuttamasta kiertotaloudesta. Sekä kuormalavoissa että muissakin toimissamme haluamme vähentää kertakäyttöä sekä lisätä tuotteiden kierrätystä.

Ostamme jatkuvasti FIN- ja EUR-lavoja. Näin tunnistat korjauskelpoisen lavan tarjotessasi lavoja myytäväksi:

Metsäkoneyrittäjän luotettava kumppani energiapuun hankinnassa

Encore Ympäristöpalvelut on Koumet Oy:n kumppani metsäenergian toimituksissa. Vuonna 2011 alkanut yhteistyö on tuonut etuja molemmille yrityksille.

Koumet on Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan alueella toimiva vakavarainen ja ammattitaitoinen puunkorjuuyritys. ”Toimitamme Encorelle keräämäämme energiapuuta. Pitkä yhteistyö on toiminut mainiosti ja voimme luottaa, että yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa”, kertoo Koumetin toimitusjohtaja Jussi Laakso.

”Olemme olleet erityisen tyytyväisiä Encoren luotettavaan ja nopeaan ostotoimintaan sekä joustavuuteen toimitusmäärissä. Energiapuun saantimäärät vaihtelevat kuukausittain ja joinain kuukausina toimitusmäärät saattavat olla enemmän tai vähemmän sovitusta, mutta Encore vastaanottaa toimittamamme materiaalin joustavasti vuoden ympäri”, Laakso sanoo.

Koumetin toimittamasta energiapuusta valmistetaan biopolttoainetta teollisuuden ja energialaitosten käyttöön Encoren Valkealan terminaalissa. Encoren toiminta perustuu alueellisiin terminaaleihin, mikä pitää toimitusmatka lyhyinä sekä säästää kuljetuskustannuksia ja ympäristöä. Terminaalitoimitukset mahdollistavat polttoaineiden korkean laadun ja toimitusvarmuuden ympärivuoden.

”Yhteistyö Encoren kanssa takaa vakaan pohjan liiketoiminnallemme. On hienoa, että olemme löytäneet varman ja nopean kumppanin läheltä omaa toimipistettämme.”

Toimitko metsäkoneyrittäjänä ja olisitko kiinnostunut yhteistyöstä?
Etsimme metsäkoneyrittäjiä kumppaneiksemme Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueella.

Ota yhteyttä: Jari Taskinen 040 357 8047
jari.taskinen@encorepalvelut.fi

Encore Ympäristöpalvelut aloittaa yt-menettelyn

Koronatilanne kiihdyttää digitalisaatiota, mikä on johtanut kierrätyskuitujen ennakoitua nopeampaan laskuun. Muuttuneeseen markkinatilanteeseen sopeutumiseksi Encore Ympäristöpalvelut käynnistää yt-menettelyn. Menettelyn piirissä on koko Encore Ympäristöpalveluiden henkilöstö. Vähennykset voivat koskea enimmillään 25 henkilötyövuotta. Tavoitteena on yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen muuttuneessa markkinatilanteessa.

Lisätietoja: Petri Aaltonen, toimitusjohtaja, petri.aaltonen@encorepalvelut.fi, p. 040 750 9797

 

Kierrättämisessä pienillä teoilla on suuret vaikutukset myös yrityksissä

Yrityksen tehokas jätehuolto alkaa siitä, että jätteiden lajittelu kierrätyspisteellä on helppoa. Oikea lajittelu jätteen syntypaikalla takaa, että mahdollisimman suuri osa jätteistä päätyy kiertoon uusiksi raaka-aineiksi.

Oikean kokoiset kierrätysastiat ja kierrätyspisteen helppokäyttöisyys tekevät jätteiden lajittelusta yksinkertaista. Pienilläkin muutoksilla astioiden koossa sekä asettelussa jätehuoneen käytettävyys saattaa parantua huomattavasti. Toimiva kierrätyspiste on helppo pitää siistinä ja oikean kokoiset astiat takaavat, että jätteitä ei päädy astioiden ympärille lattioille. Lisäksi selkeät ohjeet kierrätyspisteellä selkeyttävät lajittelua.

Oikean kokoiset kierrätysastiat mahdollistavat myös, että astiat voidaan tyhjentää täysinä, jolloin vältetään turhia tyhjennysajoja ja kuormitetaan mahdollisimman vähän ympäristöä.

Asiantunteva jätehuolto on paljon muuta kuin pelkkää jätteiden kuljetusta

Encoren yrityksen jätehuoltopalvelun kartoituksessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi syntypaikkalajittelun ajankohtaiseen tilanteeseen, jäteastioiden kokoon ja sijainteihin sekä henkilöstön ympäristötietoisuuteen ja kierrätysosaamiseen.

Järjestämme erityisesti suurempien asiakkaidemme kanssa säännöllisesti seurantapalavereita, joissa pureudutaan muun muassa jätehuollon toimivuuteen, kustannustehokkuuteen ja mahdollisiin kehityskohtiin, kuten henkilöstön koulutustarpeisiin kierrätyksessä. Toteutamme koulutuksia poikkeusaikana enimmäkseen verkkokoulutuksina ja tilanteen salliessa myös koulutustapahtumina.

Asiakkaalle voidaan myös nimetä oma kohteessa toimiva kierrätysasiantuntija, joka vastaa henkilöstön opastamisesta sekä jätehuollon päivittäisestä toiminnasta.

Encore toimii ulkoisena auditoijana, kun halutaan tarkastella jätehuollon toimivuutta, turvallisuutta ja käytännönläheisyyttä. Käytössä on laatukierroskonsepti, jossa teemme asiakkaalle vuosittain laatukierrosarvion paikan päällä. Raportoimme mahdolliset poikkeamat ja teemme tarvittavat toimenpiteet, yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti. Encore haluaa ehdottomasti olla vastuullisen ja asiakaslähtöisen jätehuollon edelläkävijä myös tulevaisuudessa.

Lue lisää Encoren jätehuoltopalvelusta yrityksille

Toivotamme hyvää ja lämmintä kesää, asiakaspalvelumme palvelee koko kesän ajan arkisin klo 8-16 numerossa 010 800 190 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@encorepalvelut.fi

Jos suoritat työpöytäsi tai -pisteesi vuosisiivouksen loman alkajaisiksi, muistathan laittaa pois heitettävät tavarat oikeisiin keräysastioihin. Viimeisen työpäivän viimeisinä kiireisinä tunteina siivotessa kaikki työpöydän jätteet saattavat helposti päätyä samaan sekajäteastiaan. Oikein kierrätettynä jätteet pääsevät mahdollisimman tehokkaasti ja vastuullisesti kiertoon uusiksi raaka-aineiksi.

Muistathan myös käsitellä arkaluontoiset materiaalit tietoturvallisesti. Jos olet etätyöskennellyt kotona, syntyneet tietoturvamateriaalit kannattaa tuoda työpaikan tietoturva-astiaan kodin kierrätyspisteen sijasta. Lue lisää arkistojen tuhoamisesta 

Myös mahdolliset uudet kesätyöntekijät kannattaa perehdyttää yrityksen kierrätyspisteeseen ja kierrätyskäytäntöihin sekä muistuttaa tietoturvamateriaalin oikeanlaisesta käsittelystä.

Rentouttavaa kesää kaikille, poikkeuksellisen kevään jälkeen on varmasti monesta erityisen tärkeää päästä nauttimaan puhtaasta Suomen luonnosta ja lataamaan akkuja. Me Encoressa toimimme vastuullisesti siten, että myös tulevaisuus pysyy puhtaana.

Yritysten jätteet kulkevat nyt ekologisesti biokaasulla Uudellamaalla

Encore-konsernin biokaasuautojen määrä kasvaa, kun konserniin kuuluva Kuljetuspiste Uusimaa ottaa käyttöönsä ensimmäisen biokaasulla kulkevan autonsa. Auto aloittaa ajonsa kesä-heinäkuun vaihteessa.

Käyttöönotettava auto on Mercedes Benz Actros -vaihtolava-auto. ”Uudella biokaasuautolla ajetaan Uudenmaan yritysasiakkaiden kierrätyksen ja jätehuollon ajoja. Biokaasuauton hiilidioksidipäästöt ovat noin 15 prosenttia perinteisen dieselauton päästöistä. Ympäristöystävällisemmät jätekuljetukset vaikuttavat myös asiakkaan hiilijalanjälkeen. Jätehuollon ympäristöystävällisyys vaikuttaa myös esimerkiksi kiinteistön ympäristöluokitukseen”, kertoo Hämeen Kuljetuspisteen toimitusjohtaja Reijo Puranen.

Vantaan biokaasuauto on jatkoa Päijät-Hämeen alueella käyttöönotetulle biokaasujätepakkaajalle. Kuten Päijät-Hämeessä, jossa auton polttoaineena käyttämä biokaasu syntyy paikallisesti paikallisesta raaka-aineesta, myös Vantaan biokaasuauton polttoaine syntyy sivutuotteista kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Biokaasuautot ja paikallisen polttoaineen käyttö ovat vastuullista, Encore-konsernin arvojen mukaista toimintaa. Kiertotalouden uudistajana etsimme jatkuvasti uusia tapoja sivutuotteiden hyötykäytölle ja on luonnollista, että kierrätyksen ja jätehuollon kuljetuksissa käytetään kiertotaloudesta syntyvää polttoainetta.

 

Kesä on arkistojen tuhoamisen aikaa, huomioithan tietoturvan sekä EU:n GDPR-asetuksen

Kesä ja loma-aika ovat usein aikaa siivota työpöytä, -kaapit ja vuoden aikana kertyneet arkistot. Poikkeuksellisena keväänä monien kotiin on kertynyt arkaluontoista tietoturvaa vaativaa materiaalia.

Vuoden aikana yritykseen on ehtinyt syntyä paljon pois heitettävää materiaalia, kuten henkilö- ja tilitietoja sisältäviä raportteja, luonnoksia, arkaluontoisia laskelmia sekä muistiinpanoja. Vääriin käsiin päätyessään arkaluontoiset asiakirjat saattavat aiheuttaa yritykselle suurta vahinkoa tai mainehaittaa. Asiakkaiden tietoturvan vaarantaminen rikkoo EU:n GDPR-tietoturva-asetusta.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja sisältävä materiaali tulee hävittää siten, että henkilötietojen tietoturva ei vaarannu. Lisäksi tuhoaminen täytyy dokumentoida ja tarvittaessa tuhoamisdokumentointi tulee pystyä esittämään henkilöille, joiden henkilötietoja yritys on käsitellyt.

Tietoturvan toteutumisen kannalta on tärkeää, että yrityksen ja organisaation tietoturvamateriaalin käsittely on kunnossa. Kotona syntyneet arkaluontoiset materiaalit tulee toimittaa työpaikan tietoturva-astiaan, jotta tietoturva toteutuu sekä dokumentointi pysyy kunnossa.

Arkistoissa on usein muutakin arkaluontoista kuin paperia

Paperilla oleva arkaluontoinen materiaali on usein helppo ymmärtää tietoturvan vaatimusten kannalta. Kuitenkin yrityksessä syntyy vuosittain myös muuta fyysistä tietoturvaa vaativaa materiaalia, joka vääriin käsiin päätyessään aiheuttaa haittaa yritykselle. Prototyypit, vedokset, cd-levyt, USB-tikut, vanhentuneet mainosmateriaalit sekä vanhat painetut hinnastot saattavat helposti päätyä sekajätteen joukkoon eikä tietoturvamateriaaleihin.

On inhimillistä, että suuria arkistoja ja varastoja tyhjentäessä ei kiinnitä huomiota kaiken materiaalin arkaluontoisuuteen. Tämän vuoksi on tärkeää miettiä jo valmiiksi, miten arkistot ja varastot tyhjennetään, ja mitkä säännöt yrityksessä laaditaan tietoturvalliseen tyhjentämiseen. Varsinkin, jos yritykseen on palkattu kesäksi lisäkäsiä arkistojen siivoustyöhön, on erityisen tärkeää ohjeistaa heidät tietoturvan osalta.

Tietoturvallisen arkiston tyhjentämisen muistilista:

  1. Yrityksen tietoturvapalvelu kuntoon. Ulkoistettu tietoturvapalvelu vastaa tietoturvamateriaalin asianmukaisesta tuhoamisesta sekä dokumentoinnista. Lue lisää Tietoturvapalvelusta

  2. Arkistoja tyhjentäessä on hyvä kiinnittää huomiota myös tietoturvamateriaalin asianmukaiseen säilyttämiseen. Onhan arkaluontoiset materiaalit lukkojen takana sekä asiaankuulumattomien ulottumattomissa?

  3. Mieti tarkasti mitkä materiaalit saattavat aiheuttaa haittaa yritykselle. Ei varmasti ole toivottavaa, että esimerkiksi yrityksen vanhat työvaatteet päätyvät kirpputoreille myyntiin tai myynnissä olevien tuotteiden prototyypit päätyvät vieraisiin käsiin.

  4. Kouluta työntekijäsi ja opasta selkeästi. On tärkeää, että kaikki tietoturvamateriaalin kanssa työskentelevät henkilöt ovat tietoisia tietoturvan tärkeydestä.

  5. Tilaa asianmukainen arkistojen tuhoamispalvelu ajoissa.

Encoren Tietoturvapalvelu tuhoaa fyysisen tietoturvamateriaalin 25-vuoden kokemuksella

Tietoturvapalvelu tuhoaa vastuullisesti kaiken yrityksen fyysisen tietoturvamateriaalin. Palvelun avulla yrityksen fyysinen tietoturva on aina EU:n GDPR-tietoturva-asetuksen mukainen. 

Encore tuhoaa asiakirjat, arkistot, sähköiset tallennusvälineet (cd:t, usb-muistit, varmennenauhat, dvd:t ja vastaavat), protomallit, tuotekehitysaineistot, myyntipakkaukset ja työvaatteet. 

Tuhottavan materiaalin polku on täysin läpinäkyvä ja seurattava. Kaikki Encoren keräyssäiliöt ovat varustettu RFID-tunnisteella. Tunniste takaa, että säiliöiden liikkeet ovat dokumentoitavissa jokaisessa vaiheessa. Dokumentoimme tuhottavan materiaalin ja noutoajankohdan sekä annamme yritykselle tehdystä työstä tuhoamistodistuksen. Käsittelyn jälkeen toimitamme materiaalin hyötykäyttöön raaka-aineeksi. 

Palvelumallimme täyttää tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset. Tuhottavaa materiaalia käsittelevät vain erillisen koulutuksen saaneet ja vaitiolosopimuksen tehneet työntekijät, ja kuljetuksissa käytetään vain umpikorillisia autoja. 

Encoren Tietoturvapalvelu on toiminut valtakunnallisesti jo 25 vuotta. Seitsemän tuhoamisyksikköämme ympäri Suomen takaavat, että kuljetusmatkat pysyvät lyhyinä ja tuhoaminen tapahtuu nopeasti. Paikallisuus lisää turvallisuutta ja takaa, että pystymme palvelemaan asiakkaita ripeästi.  

Lue lisää Tietoturvapalvelusta