Toivotamme hyvää ja lämmintä kesää, asiakaspalvelumme palvelee koko kesän ajan arkisin klo 8-16 numerossa 010 800 190 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@encorepalvelut.fi

Jos suoritat työpöytäsi tai -pisteesi vuosisiivouksen loman alkajaisiksi, muistathan laittaa pois heitettävät tavarat oikeisiin keräysastioihin. Viimeisen työpäivän viimeisinä kiireisinä tunteina siivotessa kaikki työpöydän jätteet saattavat helposti päätyä samaan sekajäteastiaan. Oikein kierrätettynä jätteet pääsevät mahdollisimman tehokkaasti ja vastuullisesti kiertoon uusiksi raaka-aineiksi.

Muistathan myös käsitellä arkaluontoiset materiaalit tietoturvallisesti. Jos olet etätyöskennellyt kotona, syntyneet tietoturvamateriaalit kannattaa tuoda työpaikan tietoturva-astiaan kodin kierrätyspisteen sijasta. Lue lisää arkistojen tuhoamisesta 

Myös mahdolliset uudet kesätyöntekijät kannattaa perehdyttää yrityksen kierrätyspisteeseen ja kierrätyskäytäntöihin sekä muistuttaa tietoturvamateriaalin oikeanlaisesta käsittelystä.

Rentouttavaa kesää kaikille, poikkeuksellisen kevään jälkeen on varmasti monesta erityisen tärkeää päästä nauttimaan puhtaasta Suomen luonnosta ja lataamaan akkuja. Me Encoressa toimimme vastuullisesti siten, että myös tulevaisuus pysyy puhtaana.

Yritysten jätteet kulkevat nyt ekologisesti biokaasulla Uudellamaalla

Encore-konsernin biokaasuautojen määrä kasvaa, kun konserniin kuuluva Kuljetuspiste Uusimaa ottaa käyttöönsä ensimmäisen biokaasulla kulkevan autonsa. Auto aloittaa ajonsa kesä-heinäkuun vaihteessa.

Käyttöönotettava auto on Mercedes Benz Actros -vaihtolava-auto. ”Uudella biokaasuautolla ajetaan Uudenmaan yritysasiakkaiden kierrätyksen ja jätehuollon ajoja. Biokaasuauton hiilidioksidipäästöt ovat noin 15 prosenttia perinteisen dieselauton päästöistä. Ympäristöystävällisemmät jätekuljetukset vaikuttavat myös asiakkaan hiilijalanjälkeen. Jätehuollon ympäristöystävällisyys vaikuttaa myös esimerkiksi kiinteistön ympäristöluokitukseen”, kertoo Hämeen Kuljetuspisteen toimitusjohtaja Reijo Puranen.

Vantaan biokaasuauto on jatkoa Päijät-Hämeen alueella käyttöönotetulle biokaasujätepakkaajalle. Kuten Päijät-Hämeessä, jossa auton polttoaineena käyttämä biokaasu syntyy paikallisesti paikallisesta raaka-aineesta, myös Vantaan biokaasuauton polttoaine syntyy sivutuotteista kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Biokaasuautot ja paikallisen polttoaineen käyttö ovat vastuullista, Encore-konsernin arvojen mukaista toimintaa. Kiertotalouden uudistajana etsimme jatkuvasti uusia tapoja sivutuotteiden hyötykäytölle ja on luonnollista, että kierrätyksen ja jätehuollon kuljetuksissa käytetään kiertotaloudesta syntyvää polttoainetta.

 

Kesä on arkistojen tuhoamisen aikaa, huomioithan tietoturvan sekä EU:n GDPR-asetuksen

Kesä ja loma-aika ovat usein aikaa siivota työpöytä, -kaapit ja vuoden aikana kertyneet arkistot. Poikkeuksellisena keväänä monien kotiin on kertynyt arkaluontoista tietoturvaa vaativaa materiaalia.

Vuoden aikana yritykseen on ehtinyt syntyä paljon pois heitettävää materiaalia, kuten henkilö- ja tilitietoja sisältäviä raportteja, luonnoksia, arkaluontoisia laskelmia sekä muistiinpanoja. Vääriin käsiin päätyessään arkaluontoiset asiakirjat saattavat aiheuttaa yritykselle suurta vahinkoa tai mainehaittaa. Asiakkaiden tietoturvan vaarantaminen rikkoo EU:n GDPR-tietoturva-asetusta.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja sisältävä materiaali tulee hävittää siten, että henkilötietojen tietoturva ei vaarannu. Lisäksi tuhoaminen täytyy dokumentoida ja tarvittaessa tuhoamisdokumentointi tulee pystyä esittämään henkilöille, joiden henkilötietoja yritys on käsitellyt.

Tietoturvan toteutumisen kannalta on tärkeää, että yrityksen ja organisaation tietoturvamateriaalin käsittely on kunnossa. Kotona syntyneet arkaluontoiset materiaalit tulee toimittaa työpaikan tietoturva-astiaan, jotta tietoturva toteutuu sekä dokumentointi pysyy kunnossa.

Arkistoissa on usein muutakin arkaluontoista kuin paperia

Paperilla oleva arkaluontoinen materiaali on usein helppo ymmärtää tietoturvan vaatimusten kannalta. Kuitenkin yrityksessä syntyy vuosittain myös muuta fyysistä tietoturvaa vaativaa materiaalia, joka vääriin käsiin päätyessään aiheuttaa haittaa yritykselle. Prototyypit, vedokset, cd-levyt, USB-tikut, vanhentuneet mainosmateriaalit sekä vanhat painetut hinnastot saattavat helposti päätyä sekajätteen joukkoon eikä tietoturvamateriaaleihin.

On inhimillistä, että suuria arkistoja ja varastoja tyhjentäessä ei kiinnitä huomiota kaiken materiaalin arkaluontoisuuteen. Tämän vuoksi on tärkeää miettiä jo valmiiksi, miten arkistot ja varastot tyhjennetään, ja mitkä säännöt yrityksessä laaditaan tietoturvalliseen tyhjentämiseen. Varsinkin, jos yritykseen on palkattu kesäksi lisäkäsiä arkistojen siivoustyöhön, on erityisen tärkeää ohjeistaa heidät tietoturvan osalta.

Tietoturvallisen arkiston tyhjentämisen muistilista:

  1. Yrityksen tietoturvapalvelu kuntoon. Ulkoistettu tietoturvapalvelu vastaa tietoturvamateriaalin asianmukaisesta tuhoamisesta sekä dokumentoinnista. Lue lisää Tietoturvapalvelusta

  2. Arkistoja tyhjentäessä on hyvä kiinnittää huomiota myös tietoturvamateriaalin asianmukaiseen säilyttämiseen. Onhan arkaluontoiset materiaalit lukkojen takana sekä asiaankuulumattomien ulottumattomissa?

  3. Mieti tarkasti mitkä materiaalit saattavat aiheuttaa haittaa yritykselle. Ei varmasti ole toivottavaa, että esimerkiksi yrityksen vanhat työvaatteet päätyvät kirpputoreille myyntiin tai myynnissä olevien tuotteiden prototyypit päätyvät vieraisiin käsiin.

  4. Kouluta työntekijäsi ja opasta selkeästi. On tärkeää, että kaikki tietoturvamateriaalin kanssa työskentelevät henkilöt ovat tietoisia tietoturvan tärkeydestä.

  5. Tilaa asianmukainen arkistojen tuhoamispalvelu ajoissa.

Encoren Tietoturvapalvelu tuhoaa fyysisen tietoturvamateriaalin 25-vuoden kokemuksella

Tietoturvapalvelu tuhoaa vastuullisesti kaiken yrityksen fyysisen tietoturvamateriaalin. Palvelun avulla yrityksen fyysinen tietoturva on aina EU:n GDPR-tietoturva-asetuksen mukainen. 

Encore tuhoaa asiakirjat, arkistot, sähköiset tallennusvälineet (cd:t, usb-muistit, varmennenauhat, dvd:t ja vastaavat), protomallit, tuotekehitysaineistot, myyntipakkaukset ja työvaatteet. 

Tuhottavan materiaalin polku on täysin läpinäkyvä ja seurattava. Kaikki Encoren keräyssäiliöt ovat varustettu RFID-tunnisteella. Tunniste takaa, että säiliöiden liikkeet ovat dokumentoitavissa jokaisessa vaiheessa. Dokumentoimme tuhottavan materiaalin ja noutoajankohdan sekä annamme yritykselle tehdystä työstä tuhoamistodistuksen. Käsittelyn jälkeen toimitamme materiaalin hyötykäyttöön raaka-aineeksi. 

Palvelumallimme täyttää tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset. Tuhottavaa materiaalia käsittelevät vain erillisen koulutuksen saaneet ja vaitiolosopimuksen tehneet työntekijät, ja kuljetuksissa käytetään vain umpikorillisia autoja. 

Encoren Tietoturvapalvelu on toiminut valtakunnallisesti jo 25 vuotta. Seitsemän tuhoamisyksikköämme ympäri Suomen takaavat, että kuljetusmatkat pysyvät lyhyinä ja tuhoaminen tapahtuu nopeasti. Paikallisuus lisää turvallisuutta ja takaa, että pystymme palvelemaan asiakkaita ripeästi.  

Lue lisää Tietoturvapalvelusta 

Encore-konsernin Hämeen Kuljetuspiste Oy:n uusi biokaasuauto kulkee paikallisella polttoaineella

Encoren tytäryhtiö Hämeen Kuljetuspiste ajaa jätekuljetuksia paikallisella biokaasulla. Uuden jätepakkaaja-auton polttoaine syntyy paikallisesta kiertotaloudesta. Biokaasun käyttöönotto on luonnollista jatkoa Hämeen Kuljetuspisteen linjalle nykyaikaisesta kuljetuskalustosta.

Käyttämänsä biokaasun uusi Mercedes Benz Econic -jätepakkaaja saa paikallisesta kiertotalousketjusta, jossa lahtelainen biokaasulaitos valmistaa lahtelaisen mallastamon sivutuotteista biokaasua. 80 prosenttia polttoaineen raaka-aineesta tulee sadan kilometrin säteellä Lahdesta. Etelä-Suomen Sanomat uutisoi aiheesta 31.5.2020.

Biokaasuauton laskennalliset hiilidioksidipäästöt ovat EU:n uusiutuvan energian direktiivin RED2:n mukaan 85 prosenttia pienemmät kuin dieselauton. Lisäksi biokaasuauto ei tuota lähiympäristölle haitallisia pienhiukkaspäästöjä.

Lahden jätepakkaajan lisäksi myös Hämeen Kuljetuspisteen Vantaan toimipiste saa käyttöönsä biokaasuauton. Vantaan uusi auto on Mercedes-Benz Actros -vaihtolava-auto.

Vähäpäästöiset kuljetukset ovat iso osa vastuullista jätehuoltoa. Vähäpäästöisillä autoilla on suora vaikutus asiakkaan ympäristöpäästöihin jätehuollon hiilijalanjäljen pienentyessä.

Toimitatko materiaaleja tuotantolaitoksellemme? – Ota tämä huomioon

Encore Ympäristöpalveluiden Lappeenrannan, Valkealan ja Kuusankosken tuotantoyksiköt vastaanottavat materiaaleja yksityisasiakkailta 1.6. alkaen. Turvavälit ja hyvä hygienia tulee ottaa huomioon materiaaleja toimittaessa.

Kumppanimme voivat entiseen tapaan toimittaa materiaaleja laitoksillemme. Materiaaleja toimittaessa tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä.

Emme toistaiseksi ota vastaan tuotantolaitoksillamme tai niiden alueilla ulkopuolisia vierailijoita. Jätehuolto on koronaviruksesta johtuvassa poikkeustilanteessa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen toimiala. Ympäristöministeriö ja Sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet suosituksia jätehuollon toimivuuden varmistamiseksi. Encore Ympäristöpalvelut noudattaa toiminnassaan ministeriöiden suosituksia.

Tuhka hyötykäyttöön – Energiantuotannon sivutuotteesta uuden raaka-aineeksi

Bio- ja kierrätyspolttoaineiden polttamisesta syntyvä tuhka on usein ongelma energiantuottajille. Sellaisenaan tuhkan jätteenä käsittely on maksullista. Encoren Tuhkaton polttoaine -konsepti vastaa energiantuottajien ongelmaan kehittämällä uusia käyttökohteita tuhkalle.

Tuhkasta voidaan jalostaa pelto- ja metsälannoitteita sekä maanrakennusaineita, joilla voidaan korvata neitseellisiä luonnonvaraisia raaka-aineita, kuten soraa ja murskeita. Lisäksi tuhkaa voidaan käyttää betonin, teiden ja ekologisten geopolymeerien raaka-aineina. Geopolymeerit ovat betonimaisia aineita, joita voidaan valmistaa tuhkan lisäksi muista teollisuuden sivutuotteista. Niiden valmistus kuormittaa luontoa jopa 80 prosenttia vähemmän kuin betonin valmistus.

Tuotekartasto opastaa laadukkaampaan tuhkaan

Tuhkaton polttoaine -konseptissa Encore kerää energiantuottajalta syntyvän tuhkan ja vie sen jalostettavaksi. Encore on kehittänyt tuhkan tuotekartaston, joka määrittää käyttötarkoituksen eri laatuiselle tuhkalle. Samalla asiakkaita voidaan opastaa siitä, miten tuhkan jalostusarvoa voidaan parantaa jo syntypaikalla. Tuhkan laatuun vaikuttaa poltettavien materiaalien puhtaus. Mitä vähemmän poltettavassa materiaalissa on haitallisia aineita, sen puhtaampaa tuhkaa polttamisesta syntyy, ja sen paremmin tuhka voidaan hyötykäyttää.

Keravan Energia Oy on ottanut käyttöönsä Tuhkaton polttoaine -konseptin. ”On ollut hienoa huomata, kuinka Encore on kehittänyt tuhkan käyttöä. Olemme saaneet konsultointiapua tuhkan laadun parantamiseksi”, kertoo Keravan Energian tuotantopäällikkö Mikko Juvonen. ”Käytämme energiantuotannossamme kotimaista biopolttoainetta, jonka sivutuotteena syntyvää tuhkaa emme pysty jatkokäyttämään. Encore kerää ja kuljettaa tuottamamme tuhkan, eikä se jää meidän ongelmaksemme”, Juvonen jatkaa.

Encoressa uskomme, että tulevaisuudessa tuhkan käytöllä voidaan korvata useita tällä hetkellä ympäristöä turhaan kuluttavia raaka-aineita. Tämän vuoksi teemme jatkuvaa asiantuntijatyötä kehittääksemme uusia tapoja sekä etsimme uusia kumppaneita tuhkan hyödyntämisessä.

Kuva: Andrei Kiselev stock.adobe.com

Vapun aukioloajat

Vappuaattona 30.4. tuotantoyksikkömme ovat avoinna klo 7.30−14.00. Vappupäivänä 1.5. tuotantolaitokset ovat suljettu.

Toimitathan purettavat kuormat 30 minuuttia ennen sulkemista purkuun ja lähtevät kuormat lastattavaksi 60 minuuttia ennen sulkemista. Suljemme portit 10 minuuttia ennen laitoksen sulkemisaikaa.

Hyvää lähestyvää vappua!

Miten ympäristöpalveluissa huomioidaan poikkeusolot – Tietoturvapalvelu huolehtii turvallisuudesta myös epidemia-aikana

Encoren Tietoturvapalvelu turvaa yrityksen ja asiakkaiden tietoturvan myös poikkeusoloissa. Olemme varautuneet monin keinoin koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot aiheuttavat useita käytännön muutoksia yrityksissä ja organisaatioissa. Turvataksemme asiakkaidemme, kumppaneidemme ja työntekijöidemme terveyden on tärkeää, että tyhjennyskohteen mahdollisista poikkeusjärjestelyistä tai tyhjennysrytmin muutoksista on ilmoitettu etukäteen, ja kuljettajamme tietävät kohteen turvallisuusohjeet.

”Poikkeusoloissa kuljettajamme on ohjeistettu noudattamaan tarkasti kohteen turvallisuusohjeita. Kuljettajamme sopivat etukäteen tietoturva-astioiden tyhjennyskäynnit varsinkin riskikohteissa. Sovimme mahdollisista poikkeusreiteistä tai -aikatauluista. Tärkeintä on varmistaa asiakkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuus” kertoo Hakonen Solutions Oy:n palveluesimies Taneli Kautonen. Hakonen toimii Encore Ympäristöpalveluiden tietoturvapalvelun kuljetuskumppanina pääkaupunkiseudulla.

Encoren Tietoturvapalvelun ja muiden liiketoimien kuljetuksista vastaavat tarkoin valitut kuljettajakumppanit. Toimintamalli takaa, että voimme keskittyä ydinosaamiseemme eli jakeiden asiantuntevaan käsittelyyn, ja kuljetukset ovat kuljetusalan ammattilaisten käsissä.

Olemme ohjeistaneet valtakunnallisesti kumppanimme noudattamaan virallista ohjeistusta. Kuljettajat työskentelevät aina hansikkaat kädessään. Lisäksi heillä on suojavarusteinaan desifiointiainetta tai puhdistusliinoja. Kuljetuksissa kiinnitetään erityistä huomiota työvälineiden hygieniaan, ja työvälineitä desifioidaan ja puhdistetaan säännöllisesti.

Kun tietoturva-astiat on tyhjennetty tuotantolaitoksella, kuljettajat desinfioivat astiat. Desinfiointi tehdään tuotantolaitoksella ennen kuin astiat kuljetetaan asiakkaalle, jolloin varmistetaan kohteeseen palautettavien tietoturva-astioiden puhtaus sekä myös kuljetusketjun tietoturva.

Myös poikkeustilanteessa on tärkeää huolehtia yrityksen ja asiakkaiden tietoturvasta. Encore toteuttaa yrityksen tietoturvapalvelun asiantuntevasti, turvallisesti ja vastuullisesti 25 vuoden kokemuksella.