asiakasreferenssi

Tulevaisuus on monipuolistuvissa palveluissa

Posti on ottanut viime vuosina aimo harppauksen eteenpäin perinteisestä logistiikka ja jakeluyrityksestä monipuolisia palveluita tarjoavaksi yritykseksi. Kusti polkee yhä, mutta entistä modernimpana, tiedolla johdettuna palveluyrityksenä. Ja lisää on tulossa, uusia palvelumalleja innovoidaan jatkuvasti.

Minkälaista palvelua sekä kuluttajat että yritykset tulevaisuudessa haluavat ja millainen työpaikka houkuttelee jatkossakin hyviä tekijöitä. Näistä lähtökohdista Postin Paketti- ja logistiikkapalvelujen kehitysjohtaja Sami Finne miettii tulevaisuuden Postia.

”Tulevaisuuden Posti on monipalveluyritys, jossa työskentelee eri alojen ammattilaisia. Haluamme olla yritys, joka tuottaa entistä helpompia kokonaisratkaisuja tilauksesta toimitukseen. Tämä tarkoittaa jatkuvaa kehitystä toiminnassamme.”, kertoo Finne.

Henkilökunnan osaaminen ja uudet toimintamallit muokkaavat toimintaa. Jatkuva oppiminen yhdessä asiakkaiden kanssa on keskiössä kaikessa toiminnassa.

”Kasvumme tulee etenkin paketti- ja logistiikkaliiketoiminnoista sekä niihin liittyvistä palveluista. Nämä onkin nostettu strategiamme keskeisiksi tekijöiksi”, jatkaa Finne.

Verkkokaupan kasvulla merkittävä rooli

Verkko-ostaminen kasvaa Suomessa tasaista tahtia. Vuosikasvun arvioidaan olevan seuraavina vuosin 10 % luokkaa ja tähän varaudutaan palveluverkoston pakettiautomaattien lisäämisellä. Postin SmartPost-automaattien verkosto on jo tällä hetkellä yksi Euroopan suurimpia ja kasvavaan tavaravirtaan varaudutaan lisäämällä jakeluverkostoon 1000 uutta automaattia vuoteen 2019 mennessä.

”Suomalaiset ovat löytäneet niin kotimaiset kuin kansainvälisetkin verkkokaupat ja tätä kautta pakettiliikenne tulee jatkossa kasvamaan merkittävästi.” kertoo Finne ja jatkaa ”Samalla pakettien toimitukseen liittyviin palveluihin on selvästi enemmän tarvetta.”

Suomalaiset kotitaloudet tilaavat keskimäärin 0,4 – 0,5 pakettia viikossa ja määrä on selvässä kasvussa.

”Kuluttajat ja yritykset haluavat yhä enemmän arkea helpottavia palveluita. Näitä me kehitämme jatkuvasti yhdessä kumppaniemme kanssa”, kertoo Finne. ”Meillä pakettipuolella kasvu on ollut merkittävää ja tämä vuosi onkin käänteentekevä. Tuloksestamme merkittävä osa tulee tältä puolelta.”

Tieto ohjaa dynaamista palvelukehitystä

Tiedolla on merkittävä rooli palvelujen kehittämisessä. Tällä hetkellä Posti seuraa kerätyn datan avulla postimääriä postinumeroalueitta. Samalla tietoa kertyy siitä, miltä etäisyydeltä ja millä välineillä lähetyksiä noudetaan. Kriittisen massan tullessa täyteen, lisätään alueelle joko noutoautomaatteja tai –pisteitä.

”Datan keruu auttaa meitä suunnittelemaan toimintaamme. Kaikki kerätty tieto tähtää siihen, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin”, kertoo Finne.

Postin digitaalinen ohjausmalli tuo myös helpotusta niin yritysten kuin kuluttajienkin arkeen.

”Moni ei vielä tiedä, että digitaalisen ohjausmallimme avulla pystyy lähetyksen tilaamaan tarpeen mukaan eri pisteisiin. Voit esimerkiksi tänään tilata tuotteen kotiisi, huomenna työpaikalle, seuraavana viikkona vaikka kesämökille. Pystyt siis tilamaan tuotteesi juuri sinne, missä sitä tarvitset”, kuvailee Finne.

Ohjausmallista hyötyvät myös työntekijät, joiden työtehtävät vievät heitä eri puolille Suomea.

”Ajatellaan vaikka henkilöä, joka työskentelee asentajana. Tänään hän tarvitsee tuotteita ja välineitä Oulun ja huomenna vaikka Tampereelle. Kaiken voi tilata tarvekohtaisesti eri päivinä eri pisteisiin”, kertoo Finne.

Uusilla Flexo-palveluilla helpostusta volyymivaihteluihin

Postin on jo pitkään ollut markkinajohtaja varastopalveluiden ulkoistuksessa. Uusi kehitysaskel on 1000 hengen Flexo-palvelutiimi, joka tuo sisälogistiikan palvelut suoraan asiakkaan tiloihin.

”Perustimme yhteistyössä SOLin kanssa uuden yrityksen, jolla pystymme palvelemaan asiakkaitamme suoraan heidän tiloissaan, käyttämällä heidän järjestelmiään ja laitteitaan. Uusi palvelumalli on erittäin monipuolinen ja se räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.” kuvailee Finne.

Tyypillisellä Flexo-palvelun asiakkaalla on voimakkaat volyymivaihtelut eri aikoina vuotta. Uuden palvelumallin avulla näitä pystytään tasoittamaan.

”Resurssipooliimme kuuluu monipuolisesti erilaista osaamista ja koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti. Otimme kesällä käyttöömme uuden järjestelmän, jonka avulla tiedossamme on Flexo-palveluiden henkilökunnan osaamisprofiilit. Tämä auttaa meitä löytämään helposti oikean osaajan oikeaan paikkaa,” kertoo Finne.

Uudesta järjestelmästä on hyötyä myös työntekijöille. Tekijät pääsevät itse vaikuttamaan siihen, minkä tyyppisiä töitä heille tarjotaan.

”Suuri osa tekijöistämme haluaa olla täyspäiväisesti töissä. Mutta meillä on myös paljon ihmisiä, jotka haluat tehdä osa-aikaista työtä tai vaikka pitää lomaa harrastuksensa vuoksi tiettynä aikana vuodesta. ” kertoo Finne ja jatkaa ”Uusi järjestelmämme mahdollistaa sen, että tiimiin kuuluvat henkilöt voivat itse ilmoittaa, milloin ovat käytettävissä töihin. Tämä muuttaa työkulttuuria parempaan suuntaan ja uskomme, että näillä uusilla ratkaisuilla voimme olla se paras työnantaja työntekijöillemme.”

Uusiin tehtäviin paljon halukkuutta

Selkeästi uudet tehtävät ja tavat toimia houkuttavat postilaisia. Uusiin tehtäviin saadaan sisäisiä hakemuksia enemmän kuin tekijöitä pystytään ottamaan.

”Henkilökunnallamme on hurja into oppia lisää ja työtekijämme ovat erittäin motivoituneita. Paljon varmasti vaikuttaa myös se, että varaamme oikeasti uusien tehtävien osalta aikaa koulutukseen. Tällä on merkitystä, ketään ei jätetä yksin.” kertoo Finne.

Kehitystyö jatkuu

Paketti- ja logistiikkapalvelut ja niiden oheispalvelut kasvavat myös tulevaisuudessa. Posti valmistautuu tarjoamaan yhä räätälöidympää palvelua.

”Olemme vasta raaputtaneet pintaa ja meillä on isoja mahdollisuuksia tehdä isoja asioita. Kaikki riippuu asiakkaiden tarpeista. Olemme valmiita lähtemään uusiin palveluihin, kunhan se on relevanttia asiakkaillemme ja järkevää tehdä. ” kertoo Finne. ” Tämä on jatkuvaa oppimista yhdessä asiakkaiden kanssa. Ja kumppanimme ovat tässä merkittävässä roolissa.

Peliautomaatin romutus on lähes käsityötä

Encore Tietoturvapalvelu vastaa Veikkauksen pelikaluston turvallisesta tuhoamisesta. Vuosittain romutetaan noin 3 000 peliautomaattia.

Veikkauksella on monenlaisia pelejä: loton ja muiden arvontapelien lisäksi Veikkaus vastaa nykyisin myös esimerkiksi peliautomaateista. Kaikkien osalta tietoturva on merkittävässä roolissa.

Kuponkien ja tositteiden sekä kirjanpitoaineiston ja muun tietoturvamateriaalin lisäksi myös peliautomaatit on tuhottava turvallisesti ja luotettavasti. Tuhoukseen menee myös huomattava määrä muita fyysisiä jätejakeita pelikorteista ja pelimerkeistä pelipöytiin. Tässä Veikkauksen kumppanina on Encore Tietoturvapalvelu.

Veikkaus Lauri Noro

Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoton rahapelitoiminnot yhdistyivät vuoden 2017 alussa. Uuden rahapeliyhtiön nimi on Veikkaus ja sen logistiikkapäällikkönä toimii Lauri Noro.

”Esimerkiksi pelimerkit ovat rahanarvoista tavaraa, eivätkä ne saa joutua vääriin käsiin”, sanoo Veikkauksen logistiikkapäällikkö Lauri Noro.

Romusta valtaosa päätyy uusiokäyttöön

Veikkauksen peliautomaattikantaa uudistetaan jatkuvasti. Yhden automaatin keskimääräinen käyttöikä on kuusi vuotta. Uudistustarve liittyy muun muassa tekniikan, tunnistautumisteknologian ja maksutapojen kehittymiseen.

Käytöstä poistettavat peliautomaatit ja niihin kuuluvat maksupäätteet saattavat sisältää tietosuojan alaista tai liikesalaisuuteen liittyvää tietoa. Siksi ne romutetaan ja niissä olevat tiedot hävitetään luotettavasti.

”Romuttaminen ja tietojen luottamuksellinen hävittäminen on tärkeä osa kokonaisprosessia, ja sen on sujuttava suunnitelmallisesti”, Noro sanoo.

Kaikkiaan Veikkauksella on käytössä noin 21 000 peliautomaattia. Vuonna 2016 niistä päätyi romutukseen lähes 3 000. Lisäksi romutettiin vajaat 3 500 maksupäätettä ja 8 rahanvaihtajaa. Yhteensä romutettavaa jätettä kertyi noin 390 tonnia.

Veikkaus poistaa itse peliautomaatit pelipaikoista ja kuljettaa ne Encorelle romutettavaksi. Ennen romutusta automaateista kerätään kierrätettävät tai varaosiksi soveltuvat osat ja tiedon tallennusvälineet. Uusiokäyttöön päätyy romusta 60 prosenttia. Vuonna 2016 automaattien kierrätysaste oli 97 prosenttia, kun mukaan lasketaan myös puun ja muovin energiahyötykäyttö. Ilman sitä kierrätysaste oli 68 prosenttia.

Yhteistyö on avointa ja välitöntä

Pelikoneiden lisäksi romutukseen päätyvät myös kaikki Veikkauksen logolliset tuotteet, kuten pelipöydät. Tavoitteena on estää niiden päätyminen luvattomaan käyttöön.

”Vastuullisuus on meille tärkeää, ja haluamme pitää siitä huolta”, Noro sanoo.

Kirjanpitomateriaali ja muu arkaluontoinen aineisto kerätään Encore Tietoturvapalvelun RFID-tunnisteella varustettuihin säiliöihin, joiden kuljettamisesta ja tyhjentämisestä vastaa Encore.

Yhteistyö Encoren kanssa sujuu Noron mukaan kiitettävästi.

”Laitteet on sarjanumeroitu, ja meille tulee kuukausittain raportti romutetuista laitteista.
Pystymme seuraamaan romutuksia myös Asiakasnetin kautta”, Noro kertoo.

Veikkauksen ja Encoren yhteinen ohjausryhmä tapaa kahden kuukauden välein. Viestintä on kuitenkin jatkuvaa ja yhteistyö prosessinomaista. Jos epäselvyyksiä ilmenee, ne selvitetään heti eikä vasta ohjausryhmässä. Prosessia myös auditoidaan säännöllisesti: Veikkaus käy esimerkiksi säännöllisesti valvomassa romutusta ja tarkastamassa, että esimerkiksi pelikortit varmasti hävitetään.

”Tieto kulkee hyvin molempiin suuntiin ja yhteistyö on avointa ja välitöntä”, Noro kiittää.

 

Teksti Annamari Typpö

Kuvat Junnu Lusa

Juttu on alunperin julkaistu Kierrossa -asiakaslehdessämme 2/2017.

Vuokralava säästää aikaa, rahaa ja luontoa

Vuokralavojen käyttö on vaivatonta, sillä ne ovat aina kunnossa eikä niiden palautuksesta tarvitse huolehtia. Kaupan päälle tulevat säästöt ja työturvallisuus.

– Vuokralava on helppo ja vaivaton ja toki sen täytyy olla kustannustehokas, halvempi kuin ostettava. Oleellista on myös kierrätettävyys, joka vähentää ympäristökuormaa, sanoo Cloetta Suomi Oy:n logistiikkakoordinaattori Timo Taskinen.

Cloetta Suomi Oy:n logistiikkakoordinaattori Timo Taskinen

Cloettalla ja Encorella on pitkä yhteinen historia.

Makeisalan yritys Cloettan tuotteet tulevat tehtailta Slovakiasta, Belgiasta, Hollannista ja Ruotsista logistiikkakeskukseen Vantaalle, josta ne toimitetaan keskusliikkeille. Tavaraa liikkuu paljon, samoin lavoja tavaran alla.

Noin 15 prosenttia Cloettan käyttämistä lavoista on Encoren vuokralavoja. Vuokralavoille pakataan kampanjapakkauksissa olevat uutuustuotteet, jotka menevät keskusliikkeiden kautta vähittäiskauppoihin.
– Kukaan ei varsinaisesti halua omistaa lavoja. Emme me, eikä meidän asiakkaammekaan. Vuokaralavan etu on, että meidän ei tarvitse hakea niitä takaisin. Kun lava lähtee meiltä ovesta ulos, meidän vastuumme sen osalta päättyy, Taskinen sanoo.

Laatu ratkaisee

Taskinen korostaa myös laadun merkitystä. Vuokralavat ovat aina hyväkuntoisia, sillä ne tarkistetaan joka kierrolla ja tarvittaessa korjataan sekä otetaan huonokuntoiset pois käytöstä.
– Lavat ovat tukevia, ehjiä ja siistejä. Tämä on tärkeää, koska käyttämämme vuokralavat menevät kaupan lattialle kuluttajan näkyville. Jos lava on huonokuntoinen, se voi hajota logistiikassa tai olla kaupassa ruman näköinen. Hyväkuntoinen lava on asiakkaille päin osoitus meidän laadustamme.

Kustannuksiltaan vuokralavat ovat muita lavoja edullisempia.
– Vuokralavan hinnalla ei saa EUR-lavaa ja tuskin minkäänlaista kertalavaakaan, joka sitten kuitenkin hukataan ja josta muodostuu asiakkaalle pahimmillaan puujätettä. Vuokralavoissa ei myöskään ole rahaa kiinni. Lisäksi Encoren etuna on, että maksamme vuokralavasta yhden hinnan eli ei ole päiväkohtaista vuokraa lavoista.

Taskisen mukaan vuokralavat myös palautuvat muita lavoja paremmin.
– Värikkäitä vuokralavoja kukaan ei voi myydä omanaan eteenpäin, jolloin meidän kustannustehokkuutemme paranee.

Uusi varttilava käyttöön

Cloetta aloitti yhteistyön Encoren kanssa jo kymmenen vuotta sitten, jolloin Encore aloitti EUR- ja FIN-lavojen paluukuljetukset Cloettan asiakkailta.
– Samalla otimme käyttöön Encoren vihreän lavan. Halusimme kierrätettävän ja tukevan lavan kertakäyttöisten puolilavojen tilalle. Vuoden 2017 alussa otimme käyttöön Encoren vihreän eurokokoisen lavan ja kesällä laajensimme vihreään muoviseen varttilavaan. Nyt Encore hoitaa kaikki lava-asiamme Suomessa.

Muovinen varttilava on Encoren uusi tuote, jonka Cloetta otti käyttöön ensimmäisten joukossa Suomessa. Asiakkaan varastolla käsin nosteltavat dsp-laatikot haluttiin vaihtaa koneellisesti käsiteltäviksi varttilavoiksi. Tavoitteena on myös tavaran nopeampi kierto. Uusi lava saa Taskiselta kiitosta.
– Varttilavan haasteena on yleensä kiikkeryys, mikäli sen päälle lastattavan tavaran painopiste on ylhäällä. Encoren uudessa varttilavassa on toisin kuin monessa muussa lavassa jalka jokaisessa kulmassa, mikä tekee siitä erittäin tukevan.

Värillä on väliä

Keskolle, jonka varastoissa tavaroiden alla on reilut 130 000 lavaa, vuokralavojen suurin etu on hyvä ja tasalaatuinen kunto sekä standardirakenne. Se on ennen kaikkea työturvallisuuskysymys.
– Tärkeintä on, että lavat ovat standardikokoisia ja hyväkuntoisia, jolloin työkoneet pystyvät käsittelemään niitä turvallisesti. Työturvallisuuden kannalta etuna on myös, että esimerkiksi Encoren vihreä lava on helppo tunnistaa ja työntekijät tietävät sen nähdessään, että kyseessä on standarin mukainen ja hyväkuntoinen lava, Keslog Oy:n logistiikkapäällikkö Jussi Hytönen sanoo.

Keslog Oy:n logistiikkapäällikkö Jussi Hytönen

Keskon 26 metriä korkeassa varastossa on noin 28 000 lavallista tavaraa. Lavojen laatu on erittäin tärkeä myös automatisoidussa varastossa.

Valtaosa tavarantoimittajien käyttämistä lavoista jää Keskolle, sillä noin 70 prosenttia tavaroista toimitetaan eteenpäin asiakkaille rullakoilla. Lavat palautuvat niiden omistajille ja käyttökelvottomat päätyvät Paperinkeräyksen kautta energiajakeeksi.

Vuokralavat myös säästävät aikaa ja vaivaa, kun lavoihin liittyvä raportointi jää pois.
– Meille on iso helpotus, että meidän ei tarvitse pitää kirjaa lavoista eikä käydä tavarantoimittajien kanssa keskusteluja siitä, kuka on velkaa lavoja kenellekin.

Keskolla on tavarantoimittajille pakkausohjeet, joiden mukaan pakkaajat toimittavat tuotteet keskusliikkeelle.
– Määrittelemme ohjeistuksessa lavakoon ja hyväksytyt lavatyypit. Pyrimme siihen, että tavarantoimittajat siirtyisivät kokonaan uudelleenkäytettäviin lavoihin. Näin saamme vähennettyä puujätettä. Se on ympäristön kannalta tärkeää, mutta myös meille logistisesti fiksumpaa.

Tällä hetkellä Keskon kautta kulkevista lavoista noin 15 prosenttia on vuokralavoja, mutta Hytönen uskoo määrän kasvavan tulevaisuudessa.
– Meidän intresseissämme on, että lavat kiertävät ja niitä voidaan käyttää uudelleen, hän summaa.

 

Juttu on alunperin julkaistu Kierrossa -asiakaslehdessämme 2/2017.