Haemme logistiikka- ja kehitysjohtajaa

Logistiikka- ja kehitysjohtajana vastaat logistiikan kokonaisuuden kehittämisestä sekä uusien liiketoimintatoimintamallien suunnittelemisesta ja jalkauttamisesta. Kokonaisuuteen kuuluvat logistiikkatoimintojen ja sisäisten toimintatapojen kehittämisen lisäksi koko kumppani- ja alihankkijaverkoston muodostama valtakunnallinen keräys- ja kuljetusketju toimijoineen. Varmistat hyvän yhteistyön kuljetuskumppaneiden kanssa tehokkaasti, luotettavasti ja liiketoimintamme tarpeita vastaavasti. Toimit myös jatkuvasti kehittyvän logistiikka ICT:n omistajana ja vastaat sen viemisestä eteenpäin yhdessä sovellus- ja järjestelmäasiantuntijoidemme kanssa. Vastaat logistiikan investoinneista ja hankinnoista, minkä lisäksi sinulla on merkittävä rooli koko yhtiön investointi- ja hankintatoimen kehittämisessä. Ohjaat konsernin tytäryhtiöiden logistiikan kehittämistä yhdessä tytäryhtiöiden vastuuhenkilöiden kanssa.

Tehtävä on uusi ja edellyttää organisointikykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja ennen kaikkea innovaatiokykyä ja halua kehittää olemassa olevia toimintamalleja ja ratkaisuja, samalla luoden itselleen omaa tehtävänkuvaansa.  Ymmärrät digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja haluat olla mukana kehittämässä niitä.

Soveltuva, vähintään ammattikorkeakoulutasoinen kaupallinen tai tekninen koulutus sekä useamman vuoden relevantti työkokemus antavat hyvät valmiudet tehtävässä toimimiseen. Edellytämme äidinkielen tasoista suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista, hyviä yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä yleisimpien toimistosovellusten sujuvaa hallintaa.

Etsimämme henkilön työskentelytapa on itsenäinen, aloitteellinen ja yhteistyökykyinen. Logistiikkajohtaja raportoi Paperinkeräys Oy:n toimitusjohtajalle ja on Paperinkeräys konsernin johtoryhmän jäsen.

Kiinnostuitko?

Mikäli kiinnostuit, toimita hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen viimeistään 18.9.2016 osoitteeseen tyohakemus@paperinkerays.fi. Kirjoita viestiin otsikoksi haettavan tehtävän nimi.   Lisätietoja tehtävästä antaa viestintä- ja henkilöstöpäällikkö Jenni Soininen puh. 045 7733 6383 perjantaina 9.9. klo 9-11 ja keskiviikkona 14.9. klo 14-16.