5.3.2015
Blogi: Kyösti Pöyry

Tuottajat vastuussa omien tuotteidensa kierrätyksestä

Tuottajien vastuulle on siirtynyt tällä vuosituhannella merkittävää ympäristövastuuta.

Markkinoille saattamiensa tuotteiden paluuvirta ei nimittäin enää suuntaa kaatopaikkojen penkkaa täyttämään.

Itse asiassa sinne saamme kohta viedä vain tarkan lajittelun jälkeisen jakojäännöksen. Sellaisen tavaran, joka ei ole biohajoavaa vaan hyvinkin vakaata kiinteää, arvotonta ja harmitonta ainetta.

Tuottajien vastuulla ovat nykyään akut, autot, paperit, paristot, sähkö- ja elektroniikkatuotteet, renkaat. Ja kaikki pakkausmateriaalit- paperiset, puiset, kartonkiset, pahviset, lasiset, muoviset ja metalliset.

Onko järkeä vai ei?

Moni on minultakin usein kysynyt, että onko tässä vastuiden uusjaossa ollut mitään järkeä. Aluksi tällaista uutta kestävän kehityksen periaatetta vastustettiin laajasti mm. elinkeinoelämän suunnalta. Nyt on kuitenkin, osin pakon edessä, sopeuduttu asiaan ja jo yleismaailmalliseen ilmiöön. Pohjana lainsäädännössä on tuottajien vastuuttaminen tekemään sellaisia tuotteita, joiden hyötykäyttökin on kohtuullisen mielekästä. Mielekkyys on lisääntynyt, kun valmistajat itse ovat laitteidensa ja tuotteidensa uudelleenkäyttäjiä muodossa tai toisessa.

Koko tuottajavastuujärjestelmä on kohtuullisen uusi ja viime aikoina ovat esillä olleet näyttävimmin pakkausten kerääminen ja hyötykäyttö. Sen järjestämisvastuusta ja laajuudesta on väännetty monta esitystä ja nyt sen toteutus on työn alla. Paperinkeräys on tässäkin neuvottelupöydässä tukevasti mukana.

Neuvottelukunta selkiyttämään tulkintoja

Me tuottajat näymme jatkossa entistä enemmän muissakin käytännön toimissa.

Olemme perustaneet yhteisen neuvottelukunnan, jossa lähes kaikki maamme tuottajayhteisöt ovat mukana. Haluamme selkiyttää viranomaistulkintoja ja lainsäädännön tarkoituksia, jotta toimintamme käytännössä tulisi toteutumaan kuluttajia ja yhteiskuntaa varten tyydyttävästi. Pelissä on merkittävä määrä taloudellista vastuuta ja myöskin tuottajien imagoa. Siksi koen, että tämä iso tehtävä on hoidettava pitkäjänteisesti ja kunnolla. Tuottajayhteisöjen toimintaa häiritseviä ns. harmaita toimijoita on myös vaivoiksi saakka ja nämäkin haluamme yhteistoimin lopullisesti kuriin.

Tuottajat tulevat varmasti lähivuosina näkymään jätehuollon järjestämisvastuidensa osalta kaikelle kansalle kansalle. Keräyspisteillä tavataan!

Kyösti Pöyry

toimitusjohtaja