Keräyspaperi Kari Toivosen ja Keskisen Keräys ja Kuljetuksen kiinteistösopimuskannat meille

Paperinkeräys on sopinut Keräyspaperi Kari Toivonen Oy:n ja Keskisen Keräys ja Kuljetus Oy:n kanssa yritysten kiinteistösopimuskannan ostamisesta 1.1.2015 alkaen. Sopimuksen piiriin kuuluvat kaikki yritysten paperiasiakkaat.

Yritykset ovat Paperinkeräyksen tärkeitä kumppaneita jo vuosien takaa.

”Nyt tehty kiinteistösopimuskauppa ei näy asiakkaan arjessa mitenkään. Toivosen ja Keskisen autot käyvät jatkossakin kiinteistönne keräyspaperisäiliöitä tyhjentämässä. Asiakkaat saavat käyttöönsä Paperinkeräyksen laadukkaan palvelun sekä kautta historian tunnustetun paperin keräys- ja kierrätysosaamisen”, Paperinkeräyksen kenttäpäällikkö Juha Salo kertoo.

Paperinkeräyksen tavoitteena on tyhjentää säiliöt vain silloin, kun ne ovat täynnä. Toimintamalli vähentää turhaa liikennettä ja melua piha-alueilla ja lähiteillä, mikä on kaikkien meidän yhteinen etu.

 

Lisätietoja:

kenttäpäällikkö Juha Salo, Paperinkeräys Oy, puh. 050 3710 716 , juha.salo@paperinkerays.fi

toimitusjohtaja Kari Toivonen, Keräyspaperi Kari Toivonen Oy, puh. 0400 624 813, kari.toivonen@kerayspaperi.fi

toimitusjohtaja Pertti Keskinen, Keskisen Keräys ja Kuljetus Oy, puh.0400 632 296,  pekeskinen@kolumbus.fi