Saimme hyvän arvosanan asiakastyytyväisyyskyselystä

Tänä keväänä toteuttamamme asiakastyytyväisyyskysely antoi Paperinkeräykselle vahvat arvosanat.

Eri osa-alueista saamamme yleisarvosana oli 4,0 (asteikko 1–5). Taso oli sama kuin vuotta aiemmin 2014. Tulosten mukaan lähes kaikki suosittelisivat palveluitamme kollegoilleen.

Vastaajien mielestä Paperinkeräystä parhaiten kuvaava ominaisuus oli ympäristöalan vaikuttaja. Toiseksi meidät koetaan toimintaa jatkuvasti kehittävänä ja yrityksenä, jonka imago on hyvä ja moitteeton.

Asiakaspalvelumme taso on yksi työtämme parhaiten mittaava elementti. Asiakaspalvelun tärkeimmiksi asioiksi asiakkaat arvioivat tilausten tekemisen helppouden sekä asiakaspalvelun kyvyn hoitaa asiat sovitusti ja asiantuntevasti.  Näiltä osin ovat asiakkaiden odotukset myös täyttyneet.

Viestintä on täyttänyt asiakkaidemme odotukset.

”Vuoden alusta alkaen olemme kehittäneet voimakkaasti viestinnän työkaluja. Olemme jo varsin näkyvästi sosiaalisessa mediassa, lisäksi kauttaaltaan uudistetut nettisivut ovat tuoneet enemmän vuorovaikutusta ja kasvollisuutta kaikkeen toimintaamme”, toteaa asiakkuusjohtaja Karel Nieminen Paperinkeräykseltä.

Asiakassuhteen laadukas hoitaminen sai kiitosta

Vastaajat arvostivat myös yhteyshenkilöiden toimintaa ja kykyä ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja ratkaista niitä.

Asiakassuhteen systemaattinen hoitaminen yhteisten palaverikäytäntöjen ja seurantakokousten avulla on kehittynyt. Palaverien ja kokousten sisällöt kaipaavat vielä tavoitteiden tarkentamista, mitä lähdemme kehittämään kuluvan vuoden aikana.

”Asiakkaat asettavat yhä enemmän itselleen ympäristötavoitteita. Operatiivisessa toiminnassamme tämä näkyy kuljetuspalvelujen oikea-aikaisuutena, täsmällisenä ja selkeänä laskutuksena sekä raportointina, joiden on kaikkien oltava kunnossa”, Karel Nieminen sanoo.

Keskitymme mainittuihin osa-alueisiin entistäkin enemmän, ja teemme esimerkiksi tilaus–toimitusketjuun valittuja tarkennuksia.

Käymme asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset yksityiskohtaisemmin läpi asiakasryhmissä ja asiakaspalvelussa. Keskustelujen perusteella laadimme kehityssuunnitelmat, ja kerromme työn etenemisestä asiakkaillemme säännöllisesti.

Lämmin kiitos kaikille vastanneille!

Tutkimus toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella. Vastauslinkki lähettiin 380:lle Paperinkeräys Oy:n asiakkaalle, joista kyselyn vastasi 35 %. Vastausprosenttia voidaan pitää varsin korkeana.