Tuottajayhteisö

Encore Ympäristöpalvelut on järjestänyt keräyspaperin talteenoton kaupunkialueilla kiinteistökohtaisesti. Jätelain mukaan taloyhtiöllä on velvollisuus järjestää keräysväline ja -paikka paperin talteenottoa varten. Tuottajayhteisö vastaa keräysastian tyhjentämisestä ja materiaalin kierrättämisestä.

Haja-asutusalueilla tuottajien velvollisuus on järjestää keräyspiste pientaloasukkaiden käyttöön. Yleensä keräyspisteet sijoitetaan taajamiin ja palvelukeskittymiin. Kauppojen yhteydessä olevat keräyspisteet ovat luonnollisia käyntipaikkoja. Tuottajat hoitavat myös asukkaita opastavan tiedottamisen keräämisen järjestämisestä.

Paperia valmistavat ja maahantuovat yritykset sekä painotuotteita maahantuovat yritykset ovat tuottajavastuullisia. Jätelain mukaisesti tuottajien on järjestettävä keräys maaseudulla taajamakohtaisesti (noin 1 850 kpl) ja asemakaava-alueilla yhteistyössä kiinteistöjen kanssa. Kierrätysasteeksi on määritelty 75 % markkinoille saatettujen keräyskelpoisten papereiden bruttomäärästä.

Suomen Keräyspaperi tuottajayhteisö Oy

Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä syntyvän jätteen uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä tästä aiheutuvista kustannuksista. Encore Ympäristöpalvelut Oy edustaa Suomen Keräyspaperi tuottajayhteisö Oy:tä ja hoitaa kotikeräyspaperin keräämisen sen puolesta.

Suomen Keräyspaperi tuottajayhteisön asiamiehenä toimii Petri Aaltonen, p. 040 750 9797, petri.aaltonen@encorepalvelut.fi.

Suomen Keräyspaperin tuottajayhteisön jäsenet on listattu alla.

Oy Akowest Ab 0642830-7
Almamanu Oy 1058025-6
Antalis Oy 0950500-5
Bong Suomi Oy 1487663-6
Clas Ohlson Oy 1765891-7
Gemalto Oy 0826277-7
Gigantti Oy 1523846-8
Hansaprint Oy 1023181-4
Inter Mail Suomi Oy 0141891-9
IP Nordic Sales Company Oy 1849153-0
I-print Oy 0498731-6
Jujo Thermal Oy 0842018-1
KappAhl Oy 0758506-4
Lehtipiste Oy 2536280-9
Lidl Suomi Ky 1615779-0
Lyreco Finland Oy 1870837-3
Metsä Board Oyj 0635366-7
Myllykoski Oyj 0163188-3
Paperipiste Oy 0145753-9
Papyrus Finland Oy 2129275-1
Salon Seudun Sanomat Oy 0139472-6
Sappi Finland Operations Oy 2219145-0
Sarrio Consulting Oy 2257804-9
Staples Finland Oy 0583925-1
Stora Enso Oulu Oy 2804528-6
Stora Enso Veitsiluoto Oy 2804531-5
Stora Enso Publication Papers Oy 0856210-4
Suomen Osuuskuntien Keskuskunta SOK 0116323-1
Tammer-Tukku Oy 0153634-1
Tervakoski Oy 1516296-9
Tokmanni Oy 1928426-9
Turun Sanomat Oy 2542362-4
UPM Paper ENA Oy 2760641-6
UPC Konsultointi Oy 0669241-5
Veikkaus Oy 0124502-6
Vepsäläinen Oy 2111755-8
Wulff Oy 1794238-7