Polttoaineet energiantuottajille

Ostamme hakkuutähteitä sekä karsimatonta ja karsittua energiapuuta Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Päijät-Hämeen, Itä-Uusimaan sekä Etelä-Savon (Pertunmaa, Mäntyharju, Ristiina, Suomenniemi) alueilta. Yhteydenotot: Mikko Backström, p. 040-5881369

 

Biopolttoaineet
Hyödynnämme metsätähteet, energiapuun ja kierrätyspuun biopolttoaineina. Biopolttoaineemme ovat kestävän kehityksen mukaista ympäristöystävällistä uusiutuvaa energiaa. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biopolttoaineella vähentää päästöjä ja säästää ympäristöä.

Toimitamme biopolttoaineita – metsähaketta, rankahaketta, kierrätyspuuta – suoraan laitoksellenne. Toimitamme polttoaineet mahdollisimman läheltä toimipistettänne, luotettavasti, ympäristöystävällisesti ja joustavasti. Kausivarastomme takaavat, että pystymme toimittamaan biopolttoainetta yllättävissäkin tilanteissa lyhyellä varoitusajalla. Toiminnallemme on myönnetty PEFC-sertifikaatti.

Kierrätyspolttoaineet
Kierrätyspolttoaineena hyödynnetään materiaaleja, joita ei ole teknisesti tai taloudellisesti järkevää hyödyntää muilla tavoin. Materiaalit ovat pääosin kaupan ja teollisuuden erilliskerättyjä pakkausmateriaaleja ja energiajätteitä. Kierrätyspolttoaineet vähentävät materiaalien loppusijoitusta kaatopaikalle sekä ovat tärkeä osa kiertotalouden kokonaisuutta. Rinnakkaispolttolaitoksissa kierrätyspolttoaineilla tuotetaan tehokkaasti sähköä ja lämpöä yhdyskuntien ja teollisuuden tarpeisiin.

Tuhkien hyötykäyttö
Etsimme ja kehitämme yhteistyössä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa myös muita kestävän kehityksen ratkaisuja energiantuotannon toiminallisiin haasteisiin. Hyvä esimerkki tästä yhteistyöstä on Tuhkaton polttoaine -palvelukonseptimme, joka mahdollistaa asiakkaidemme keskittymisen omiin ydintoimintoihinsa sekä tukee yhteisiä kestävän kehityksen tavoitteita.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

010 800 190

asiakaspalvelu@encorepalvelut.fi