Encore Ympäristöpalveluiden hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

Vuonna 2021 Encoren toiminnan positiivinen ilmastovaikutus eli hiilikädenjälki oli yli 28-kertainen verrattuna Encoren omasta toiminnasta aiheutuvaan hiilijalanjälkeen. Hiilikädenjälkemme vuonna 2021 oli yhteensä noin 178 000 t CO2e.

Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen raaka-aineena tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin uusien luonnonvarojen käyttöönotto. Vuonna 2021 Encore Ympäristöpalveluiden kierrätykseen toimittamat materiaalit tuottivat hiilikädenjäljen muodossa yhteensä noin 178 000 t CO2e päästösäästön. Tämä oli yli 28-kertainen verrattuna Encoren omasta toiminnasta aiheutuvaan hiilijalanjälkeen 6 265 t CO2e. 

Hiilikädenjälki mittaa kuinka tuote, palvelu tai ratkaisu pienentää loppuasiakkaan hiilijalanjälkeä päästöjä vähentämällä tai välttämällä. Encoren hiilikädenjälki muodostuu materiaalien kierrättämisen ja kuormalavojen uudelleenkäyttämisen positiivisesta ilmastovaikutuksesta sekä fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta bio- ja kierrätyspolttoaineilla.

Bio- ja kierrätyspolttoaineet mahdollistavat energiantuotannossa fossiilista polttoaineista luopumista. Encoren hiilikädenjäljestä kerätyn jätemassan bio- ja jäte-energiakäyttö vastasi noin 55 % osuutta. Muovien, metallien ja kuitumateriaalien kierrätyksen ja kuormalavojen uudelleenkäytön osuus positiivisesta ilmastovaikutuksesta oli noin 45 %.

Hiilijalanjälki kertoo toiminnan aiheuttamasta ilmastokuormasta. Vähennämme toiminnastamme syntyviä haitallisia ympäristövaikutuksia analysoimalla toiminnastamme syntyviä päästöjä ja tekemällä konkreettisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Vuonna 2021 saimme merkittävimmät päästösäästöt vaihtamalla vihreään sähköön.

Encoren kestävän kehityksen painopisteet ja raportointi

Tavoitteenamme on kasvattaa entisestään toimintamme positiivisia ympäristövaikutuksia sekä vähentää toiminnan negatiivisia vaikutuksia. Lue lisää kestävän kehityksen painopisteistämme ja tutustu raportointiimme.