Encore Ympäristöpalveluiden hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

Vuonna 2020 Encoren toiminnan positiivinen ilmastovaikutus eli hiilikädenjälki oli yli 26 kertaa suurempi kuin Encoren omasta toiminnasta aiheutuva hiilijalanjälki.

Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen raaka-aineena tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin uusien luonnonvarojen käyttöönotto. Vuonna 2020 Encore Ympäristöpalveluiden kierrätykseen toimittamat materiaalit tuottivat hiilikädenjäljen muodossa yhteensä yli 176 000 t CO2e päästösäästön. Tämä oli yli 26 kertaa suurempi kuin Encoren omasta toiminnasta aiheutuva hiilijalanjälki 6 651 t CO2e. 

Hiilijalanjäljen laskennan perusteet 

Encoren hiilijalanjäljenlaskenta perustuu kansainvälisesti tunnetuimpaan ja käytetyimpään kasvihuonekaasupäästöjen protokollan laskentaohjeistukseen (Greenhouse Gas Protocol). Työssä on ensisijaisesti käytetty organisaation laskentaan tarkoitettua standardia ”Corporate Accounting and Reporting Standard”. Laskennassa on huomioitu standardin mukaisesti pakolliset scope 1 ja 2 sekä soveltuvin osin merkittävimmät päästölähteet vapaaehtoisesti laskentaan sisältyvästä scope 3:sta. Laskennan on toteuttanut Nordic Offset.

Hiilijalanjälkilaskelma koostuu Encore Ympäristöpalveluiden 37 toimipisteestä sekä logistiikkaverkostosta. 

Laskentaan sisällytettiin seuraavat päätoiminnot:  

  • Kuormalavapalvelu  
  • Logistiikka: jätteiden keräily ja lähtevät materiaalit  
  • Toimipisteet: sähkönkulutus ja poltto- ja voiteluaineen kulutus  
  • Työmatkat  

Tarkasteluun sisällytettyjä jätelajeja olivat biojäte, ruskeat kuidut, paperi (kotikeräyspaperi ja muut paperit), lasi, metalli, muovi, poltettava jäte, puujäte, SER, tietoturvamateriaalit, vaarallinen jäte, kiviaines ja betoni, rakennusjäte, rengasjäte, teollisuuden bioenergia, tietoturvapaperi ja metsäbioenergia.  

Encoren hiilijalanjälki 2020 

Encore Ympäristöpalveluiden kokonaishiilijalanjälki vuonna 2020 oli yhteensä noin 6 651 t CO2e. Suurimmat päästöerät aiheutti jätteiden keräilyn ja uloslähtevien materiaalien logistiikka. Toiseksi eniten päästöjä syntyi kuormalavapalvelusta. Toimipisteiden polttoaineen kulutuksen, toimipisteiden sähkönkulutuksen ja työmatkojen päästöt muodostivat jokainen alle 10 % kokonaishiilijalanjäljestä. 

Hiilijalanjäljen laskennassa tarkasteltiin yhteensä 37 toimipistettä. Toimipisteistä 34:ssä oli käytössä vihreä sähkö, jolloin niiden päästöt olivat 0. Vuonna 2020 Encore sai vihreään sähköön vaihtamalla aikaan päästösäästöä yhteensä n. 590 t CO2e. 

Encoren hiilikädenjälki

Hiilikädenjäljellä mitataan yrityksen toiminnan tuomaa positiivista ilmastohyötyä. Encoren hiilikädenjälki tuo sen asiakkaille ilmastohyötyjä kiertotalouden edistämisen kautta. Lisäksi kun toiminta tehostuu ja lajittelu parantuu, voidaan positiivista ilmastovaikutusta lisätä entisestään. 

Encore Ympäristöpalveluiden hiilikädenjäljen laskentaan sisällytettiin jätehuollon arvoketjussa jätteen keräyksellä ja kierrätettyjen materiaalien uusiokäytöllä tai jätteen hyödyntämisellä energiana aikaansaatu ilmastohyöty.

Encore Ympäristöpalvelujen hiilikädenjälki vuonna 2020 oli yhteensä yli 176 000 t CO2e.  

  • Suurin osa positiivisesta ilmastovaikutuksesta syntyi materiaalien kierrätyksestä ja uusiokäytöstä. Laskentaan sisältyi kierrätettyjen muovin, metallin, pahvin ja paperin käyttäminen neitseellisten raaka-aineiden sijaan. 
  • Kerätyn puun, metsäbioenergian ja teollisuuden bioenergian hyödyntäminen energiantuotannossa fossiilisten polttoaineiden sijaan muodosti seuraavaksi suurimman osuuden hiilikädenjäljestä.
  • Pieni osuus hiilikädenjäljestä syntyi energiajätteen, poltettavan jätteen sekä biojätteen hyötykäytöstä energiana fossiilisen energiatuotannon sijaan.

Encoren vastuullisuustyö

Tavoitteenamme on kasvattaa entisestään toimintamme positiivisia ympäristövaikutuksia sekä vähentää toiminnan negatiivisia vaikutuksia. Lue lisää yritysvastuuohjelmastamme.