Encore Miljötjänster i korthet

Encore Miljötjänster

Encore Miljötjänster erbjuder företag och sammanslutningar riksomfattande, kostnadseffektiva återvinnings- och miljötjänster samt pålitlig sekretesservice. Encore Miljötjänster är också en producentsammanslutning för returpapper, som verkar med fullmakt av pappersproducenterna och ordnar tillvaratagandet av tryck- och skrivpapper i hela landet.

Encore Miljötjänster säljer produkter, som används som råvara, energi eller återanvänds.

Encore Miljötjänster grundades år 1943 och är moderbolaget i Encore Miljötjänster-koncernen. Encore Miljötjänster har två dotterbolagen: Encore Aluepalvelut och Hämeen Kuljetuspiste.

Bolaget har ett riksomfattande nätverk av insamlingspunkter, produktionsenheter och insamlingspartners. Den tjänstvilliga personalen, lokala sakkännedomen, skräddarsydda återvinningslösningarna och de tillräckliga resurserna har gjort Encore Miljötjänster till en stark föregångare inom sin bransch. Och en rättvis, långsiktig utvecklare.

Encore Miljötjänster ägs av Stora Enso, UPM-Kymmene, Metsä Board, Sonoco-Alcore, Myllykoski, Oy SCA Hygiene Products Ab och Metsä Tissue.

Kontaktuppgifter

Encore Ympäristöpalvelut Oy
Verkstadsgatan 13 A, 00580 Helsinki

Kundtjänst 010 800 190
info@encorepalvelut.fi