Encore Miljötjänster i korthet

Vi erbjuder miljötjänster för företag över hela Finland.
Alla våra miljötjänster säkerställer att kraven i finsk lagstiftning och principerna för cirkulär ekonomi realiseras.

Våra tjänster:

  • Tjänster inom den cirkulära ekonomin
  • Återvinning och avfallshantering för företag
  • Återvinnings- och sorteringsutbildning
  • Datasäkerhet för företag
  • Inköp, försäljning och uthyrning av lastpallar
  • Pappersinsamling för bostadsbolag och regionala insamlingsställen för papper
  • Återvunnet material för industrin
  • Biobränslen och återvunna bränslen

Kontakta vår kundtjänst, tfn 010 800 190 (vardagar kl. 8–16). Vi hjälper gärna till!