Paperinkeräys

Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä syntyvän jätteen uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä tästä aiheutuvista kustannuksista. Encore Ympäristöpalvelut Oy edustaa Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy:tä ja hoitaa kotikeräyspaperin keräämisen sen puolesta.

Encore Ympäristöpalvelut on järjestänyt keräyspaperin talteenoton kaupunkialueilla kiinteistökohtaisesti. Jätelain mukaan taloyhtiöllä on velvollisuus järjestää keräysväline ja -paikka paperin talteenottoa varten. Tuottajayhteisö vastaa keräysastian tyhjentämisestä ja materiaalin kierrättämisestä.

Haja-asutusalueilla tuottajien velvollisuus on järjestää keräyspiste pientaloasukkaiden käyttöön. Yleensä keräyspisteet sijoitetaan taajamiin ja palvelukeskittymiin. Kauppojen yhteydessä olevat keräyspisteet ovat luonnollisia käyntipaikkoja. Lähimmän aluekeräyspisteen voit tarkastaa täältä. Tuottajat hoitavat myös asukkaita opastavan tiedottamisen keräämisen järjestämisestä.

Paperia valmistavat ja maahantuovat yritykset sekä painotuotteita maahantuovat yritykset ovat tuottajavastuullisia. Jätelain mukaisesti tuottajien on järjestettävä keräys maaseudulla taajamakohtaisesti (noin 1 850 kpl) ja asemakaava-alueilla yhteistyössä kiinteistöjen kanssa. Kierrätysasteeksi on määritelty 75 % markkinoille saatettujen keräyskelpoisten papereiden bruttomäärästä.


Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

010 800 190

asiakaspalvelu@encorepalvelut.fi