Energiaa polttolaitoksille

Bio- ja kierrätyspolttoaineet korvaavat fossiilisia polttoaineita, mikä vähentää päästöjä ja säästää ympäristöä. Tuhkaton polttoaine -palvelumme ohjaa raaka-aineeksi bio- ja kierrätyspolttoaineen polttamisesta syntyvän tuhkan.

Encore Ympäristöpalvelut on nyt osa Stena Recyclingia. Tulevaisuudessa tulemme toimimaan yhtenä yrityksenä Stena Recyclingin nimellä. Palvelumme löydät jo yhteisiltä verkkosivuiltamme.

Biopolttoaineet

Biopolttoaineet ovat kestävän kehityksen mukaista ympäristöystävällistä, uusiutuvaa energiaa. Toimitamme biopolttoaineemme – metsä- ja rankahakkeet sekä kierrätyspuut – suoraan laitoksellenne mahdollisimman läheltä luotettavasti, ympäristöystävällisesti ja joustavasti. Kausivarastomme takaavat, että pystymme toimittamaan polttoainetta yllättävissäkin tilanteissa lyhyellä varoitusajalla. Toiminnallemme on myönnetty PEFC-sertifikaatti. 

Kierrätyspolttoaineet

Tarvitsetko laadukasta kierrätyspolttoainetta sähkön tai lämmön tuotantoon?

Kierrätyspolttoaineidemme tuotantoketjussa on huolehdittu hyvin syntypaikkalajittelusta. Polttoaine sisältää pääosin kaupan ja teollisuuden erilliskerättyjä pakkausmateriaaleja ja energiajätteitä, joita ei ole teknisesti tai taloudellisesti järkevää hyödyntää muilla tavoin. Kierrätyspolttoaineet vähentävätkin materiaalien loppusijoitusta kaatopaikalle ja ovat näin tärkeä osa kiertotalouden kokonaisuutta.

Tuhkaton polttoaine -palvelu

Tuntuuko tuhka hankalalta ja kalliilta kuluerältä?

Tuhkaton polttoaine -palvelumme on helppo ratkaisu tuhkan käsittelyyn. Keräämme energiantuottajilta bio- tai kierrätyspolttoaineiden käsittelyssä syntyvän tuhkan ja toimitamme sen jalostettavaksi. Opastamme myös tuhkan jalostusarvon parantamisessa, mikä hillitsee kustannuksia.

Tuhkan lopullinen käyttötarkoitus määräytyy tuhkan laadun mukaan. Laatuun vaikuttavat muun muassa poltto-olosuhteet ja poltettavien materiaalien puhtaus: mitä vähemmän poltettavassa materiaalissa on haitallisia aineita, sen puhtaampaa tuhkaa polttamisesta syntyy ja sitä paremmin sitä voidaan hyötykäyttää.

Tuhkan hyötykäyttö on myös osa kiertotaloutta ja tukee kestävän kehityksen tavoitteita.

Ajankohtaista