Yritys

Paperinkeräys on nyt Encore Ympäristöpalvelut!

ENCORE YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMINTAPOLITIIKKA

Kertakäyttökulttuurista puhtaaseen tulevaisuuteen

Encore Ympäristöpalvelut-konserni, johon kuuluvat Encore Ympäristöpalvelut Oy ja sen tytäryhtiöt Hyötypaperi Oy, Hämeen Kuljetuspiste Oy ja Encore Aluepalvelut Oy, toteuttaa asiakkailleen kierrätyspalveluita tavoitteenaan olla kiertotalouden uudistaja ja älykkäiden palveluratkaisujen tarjoaja.

Konsernin arvot ovat

Rohkeus

Meillä on uskallusta haastaa aikansa eläneitä ajattelu- ja toimintatapoja, myös omiamme. Meillä on rohkeutta kokeilla ja oppia – ainoastaan siten voimme tulla kiertotalouden uudistajaksi.

 

Vastuullisuus

Toimimme mahdollisimman kestävällä tavalla sekä sovitamme yhteen omat ja muiden tavoitteet ja odotukset. Kannamme jokainen vastuuta siitä, että ympäristö voi paremmin, asiakkaamme ovat tyytyväisiä, henkilöstöstämme voi hyvin ja toimintamme on kestävällä taloudellisella pohjalla.

 

Luottamus

Luottamus on työhyvinvoinnin ja uudistumisen perusta. Toimimme oikeudenmukaisesti noudattaen yhteisiä sääntöjä, jotka ovat kaikkien tiedossa ja kaikille samat. Sanaamme voi luottaa.

 

Kumppanuus

Kukaan ei pärjää yksin. Onnistumiset syntyvät silloin, kun on yhteinen ja merkityksellinen tavoite, jonka saavuttamiseksi jokainen tuo oman ainutkertaisen panoksensa. Kumppanuus on lujalla pohjalla silloin, kun jokaisella on mahdollisuus saavuttaa myös jotain itselle tärkeää.

 

Noudatamme voimassa olevia lakeja sekä viranomaisten meille asettamia vaatimuksia. Tunnistamme ympäristö-, työterveys- sekä turvallisuusriskit sekä pyrimme aktiivisesti vähentämään niitä käytettävissämme olevin keinoin.

 

Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 80,2 miljoonaa euroa ja henkilöstöä meillä työskentelee noin 230.

Tutustu Encore Ympäristöpalveluiden ISO  9001, 14001 ja 45001 -sertifikaatteihin.

Tuotantoverkostomme kattaa koko Suomen