Yritys

Kierrätyksen asialla vuodesta 1943. Tänään autamme suomalaisia siirtymään kertakäyttökulttuurista puhtaaseen tulevaisuuteen.

Televisiota varten tarvittu keräyspaperimäärä

Encore Ympäristöpalveluilla on suomalaisen kierrättämisen ja kiertotalouden historiassa pitkät juuret ja sille perustuva ainutlaatuinen asiantuntemus. Opetimme suomalaiset kierrättämään paperia.

Vuonna 1943 jätevarojen hyödyntäminen nousi arvoon, koska sodan myötä teollisuus kärsi raaka-ainepulasta ja yhteiskunnassa vallitsi niukkuus. Keräyspaperia tarvittiin teollisuuden raaka-aineeksi. Tarpeeseen vastaamiseksi perustettiin Encore Ympäristöpalvelut Oy, joka toimi alkuaikoina nimellä Jätekeskus Oy. Pitkäaikaisimpana nimenä yrityksellämme oli Paperinkeräys Oy 1960-luvulta aina vuoteen 2018 asti.

Ensimmäisen paperinkeräyskampanjan kotitalouksille järjestimme vuonna 1947. Ensimmäisinä vuosikymmeninä keräyspaperin kierrättämisestä sai palkintoja. Yrityksemme käsialaa ovat myös alan legendaariset käsitteet kuten Mappi Ö:

Encore Ympäristöpalvelut toimii edelleen Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisön operaattorina.

Kuituyhtiöstä palveluyhtiöksi

Digitalisaatio on laskenut paperin kysyntää. Myös keräyspaperin määrä on jo pitkään laskenut noin viisi prosenttia vuodessa. Tarkat tiedot keräyspaperin määrän kehityksestä löytyvät Pirkanmaan ELY-keskuksen sivuilta.

Vuosikymmenten kuluessa tarve laajemmalle materiaalien kierrättämiselle ja kiertotalouden palveluille on kasvanut. Muutoksen myötä olemmekin kehittyneet kuituyhtiöstä palveluyhtiöksi.

Asiakastarpeeseen vastataksemme aloitimme tietoturvapalvelun 1990-luvulla. Bio- ja kierrätyspolttoaineen tuotannon konsernimme käynnisti 2002. Ensimmäiset kaupat kuormalavoista teimme vuonna 2003. Nykyisin kuormalavapalvelumme löytyy Sitran Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalta.

Tänään tuemme asiakkaitamme luonnonvarojen järkevässä käytössä kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.  Edistämme asiakkaidemme ympäristövastuutoimintaa asiantuntemuksellamme esimerkiksi kierrätysasteen nostamisessa, jätteiden määrän vähentämisessä ja jätehuollon ympäristövaikutusten, kuten hiilijalanjäljen minimoimisessa.

Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 73,9 miljoonaa euroa ja henkilöstöä meillä työskentelee noin 220. Encore Ympäristöpalvelut -konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Hämeen Kuljetuspiste Oy ja Encore Aluepalvelut Oy.

Yritysten ympäristöpalveluiden kehitystyömme jatkuu ja löytää uusia muotoja. Olemme tulevaisuudessakin kiinnostuneita kumppanuuksista ja asiakkuuksista, joissa pääsemme yhdessä etsimään ratkaisuja vastuulliseen toimintaan ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Encore Ympäristöpalveluiden omistajat

Olemme suomalainen yritys, jonka omistavat metsäteollisuuden suuret toimijat. Yhtiömme on perustettu vuonna 1943 ja omistajat ovat pysyneet pitkälti samoina koko Encore Ympäristöpalveluiden historian ajan.

Encore Ympäristöpalveluiden omistajat