Vastuullisuus

Tavoittelemme puhdasta tulevaisuutta konkreettisin toimenpitein. Toteutamme kiertotaloutta, jotta luonnonvaroja riittää myös tuleville sukupolville.

Encore Ympäristöpalveluiden kestävän kehityksen painopisteet

Encore Ympäristöpalveluiden kestävän kehityksen painopisteet rakentuvat Puhdas tulevaisuus -päätavoitetta tukeviin alatavoitteisiin. Alatavoitteet ovat:

1. Kasvatamme oman ja asiakkaidemme toiminnan positiivisia ympäristövaikutuksia

  • Nostamme jätehuoltoasiakkailtamme keräämiemme jätteiden kierrätysasteen 75 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
  • Investoimme kiertotalouden kehittämiseen ja palvelumalliemme uudistamiseen.
  • Mahdollistamme fossiilisista polttoaineista luopumista.

2. Vähennämme oman ja asiakkaidemme toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia

  • Tavoitteenamme on oman toimintamme hiilineutraalius vuonna 2035.
  • Vähennämme omien kuljetustemme päästöintensiteettiä suhteessa kuljetettuihin tonneihin 50 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2021 tasoon.

3. Huolehdimme encorelaisten työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja kehittymisestä

  • Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa ja henkilöstön hyvä kokemus työhyvinvoinnin edellytyksistä.
  • Pidämme huolta osaamisesta ja sen kehittymisestä. Jaamme osaamistamme ja opimme monin eri tavoin omassa työssä ja projekteissa sekä uusiin vastuisiin tarttumalla ja kouluttautumalla. 

4. Varmistamme kumppaniverkostomme ja koko toimitusketjun vastuullisuuden

  • Tavoitteenamme on, että 95 % kuljetuskumppani- ja tuotannon alihankintaverkostostamme on allekirjoittanut Code of Conductimme vuoteen 2030 mennessä.
  • Tehdessämme hankintoja edellytämme tarjoajilta tilaajavastuuraportin mukaisia ajantasaisia tietoja sekä selvitystä toiminnan ympäristövaikutusten vähentämisestä.

+ Kehitämme kestävän kehityksen raportointiamme

  • Raportoimme työstämme ja tuloksistamme kestävän kehityksen eteen vuosittain.

Kehitämme kestävän kehityksen työtämme jatkuvasti mittareista syntyvän ja tavoitteiden etenemisestä saadun datan pohjalta.

Lisätietoja johtoryhmän jäseniltä.

pullot

Tutustu kestävän kehityksen raporttiimme 2021

Valitsemme vuosittain joululahjoituksellemme hyväntekeväisyyskohteen, joka edistää konkreettista työtä kohti puhdasta tulevaisuutta. Olemme tukeneet muun muassa Baltic Sea Action Groupia, Hiilipörssiä, John Nurmisen Säätiötä ja WWF:ää.