Vastuullisuus

Vastuullisuustyömme tavoitteena on yrityksemme strategian mukaisesti puhdas tulevaisuus. Vastuullisuustyömme vaikuttavuus syntyy erityisesti kiertotalouden edistämisestä niin, että luonnonvaroja riittää myös tuleville sukupolville.

Encore Ympäristöpalveluiden vastuullisuustyö

Encore Ympäristöpalveluiden yritysvastuuohjelma rakentuu Puhdas tulevaisuus -päätavoitetta tukeviin alatavoitteisiin. Alatavoitteet ovat:

1. Kasvatamme oman ja asiakkaidemme toiminnan positiivisia ympäristövaikutuksia

  • Autamme asiakkaitamme nostamaan materiaalien kierrätysasteen 65 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.
  • Investoimme kiertotalouden kehittämiseen ja palvelumalliemme uudistamiseen.

2. Vähennämme oman ja asiakkaidemme toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia

  • Tavoitteenamme on oman toimintamme hiilineutraalius vuonna 2035.
  • Vähennämme toimintamme kuljetuksista syntyviä päästöjä vuosittain 2 %.

3. Huolehdimme encorelaisten työturvallisuudesta, työhyvinvoinnista ja kehittymisestä

  • Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.
  • Pidämme huolta osaamisesta ja sen kehittymisestä. Jaamme osaamistamme ja opimme monin eri tavoin omassa työssä ja projekteissa sekä uusiin vastuisiin tarttumalla ja kouluttautumalla. 

4. Varmistamme kumppaniverkostomme ja koko toimitusketjun vastuullisuuden

  • Tavoitteenamme on, että 95 % kuljetuskumppani- ja tuotannon alihankintaverkostostamme on allekirjoittanut ’Code of Conductimme’ vuonna 2025.
  • Tehdessämme hankintoja edellytämme tarjoajilta tilaajavastuuraportin mukaisia ajantasaisia tietoja sekä selvitystä toiminnan ympäristövaikutusten vähentämisestä.

5. Kehitämme vastuullisuusraportointiamme

Mittareista syntyvän ja tavoitteiden etenemisestä saadun datan pohjalta kehitämme vastuullisuustyötämme edelleen.

Lisätietoja johtoryhmän jäseniltä.

pullot

Valitsemme vuosittain joululahjoituksellemme hyväntekeväisyyskohteen, joka edistää konkreettista työtä kohti puhdasta tulevaisuutta. Olemme tukeneet muun muassa Baltic Sea Action Groupia, Hiilipörssiä, John Nurmisen Säätiötä ja WWF:ää.