Paperinkeräys

Encore Ympäristöpalvelut vastaa keräyspaperin talteenotosta ja materiaalin kierrättämisestä Suomen Keräyspaperin Tuottajayhteisön operaattorina.

Kaupunkialueilla isoista asuinkiinteistöistä keräyspaperi kerätään kiinteistökohtaisesti. Jätelain mukaan taloyhtiöllä on velvollisuus järjestää keräysväline ja -paikka paperin talteenottoa varten. Tuottajayhteisö vastaa keräysastian tyhjentämisestä ja materiaalin kierrättämisestä.

Haja-asutusalueilla tuottajien velvollisuus on järjestää keräyspiste pientaloasukkaiden käyttöön. Yleensä keräyspisteet sijaitsevat taajamissa ja palvelukeskittymissä, kuten kauppojen yhteydessä. Lähimmän aluekeräyspisteesi voit tarkastaa täältä.

Näin paperinkeräys toimii

Miten paperi kannattaa lajitella? Mitä paperista valmistetaan? Katso animaatio:

Haluatko liittyä paperin tuottajayhteisöön?

Paperia valmistavat ja maahantuovat yritykset sekä painotuotteita maahantuovat yritykset ovat tuottajavastuullisia. Lue lisää ja liity tuottajayhteisöön Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisön sivulta.

Siirry Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisön sivuille
keräyspaperia

Paperi kiertää keskimäärin viisi kertaa uuden paperin raaka-aineeksi.

75 %

on määritelty kierrätysasteeksi markkinoille saatettujen keräyskelpoisten papereiden bruttomäärästä.

85 %

oli vuonna 2019 keräyskelpoisten papereiden kierrätysaste.

Ajankohtaista