Hiilijalanjälki

Käännä jätteistä syntyviä päästöjä positiiviseksi hiilikädenjäljeksi.

Greenhouse Gas Protocol -päästölaskentamallissa jätteet kuuluvat yrityksen scope 3 -päästöihin. Jätteiden kierrättäminen uudeksi raaka-aineeksi vähentää tarvetta neitseellisten luonnonvarojen käytölle ja kääntää niistä aiheutuvia päästöjä positiiviseksi ympäristövaikutukseksi, hiilikädenjäljeksi.

Jätejalanjäljen optimointi

  • Toiminnastanne syntyvien jätteiden eli ylimääräisten materiaalivirtojen kartoitus ja optimointi
  • Räätälöidään organisaationne tarpeista ja toiminnasta käsin. Kokonaisuus voi sisältää esimerkiksi jätehuollon, kuormalavat ja tietoturvamateriaalien tuhoamisen.
  • Osa yrityksen ympäristövastuutavoitteiden asettamista ja saavuttamista
  • Tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen ja hiilikädenjäljen kasvattaminen
  • Päästölaskenta ja seuranta

Tavoitteena hiilineutraalius?

Jäljelle jääneet päästöt voi kompensoida. Suosittelemme tarvittaessa kotimaisia yhteistyökumppaneitamme.

Ajankohtaista