Taloyhtiöiden paperinkeräys

Vastaamme keräyspaperin koko kierrätyksen toteutuksesta. Helppo keräyspaperipalvelu taajama-alueilla sijaitseville suurille asuinkiinteistöille.

Jätelain mukaan taloyhtiöllä on velvollisuus järjestää keräysväline ja -paikka paperin talteenottoa varten. Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisön operaattorina tyhjennämme keräyspaperiastiat veloituksetta ja kierrätämme materiaalin tuottajavastuulain mukaisesti.

Tyhjennykset suunnitellaan kuormapainot ja tyhjennysvälit optimoiden ja niissä käytetään paikallisia, luotettavia kuljetusyrityksiä.

Astian tulee olla oikein mitoitettu suhteessa kerättävän materiaalin määrään. Jos huomaat, että astia täyttyy toistuvasti ennen tyhjennystä, se kannattaa vaihtaa isompaan tai hankkia lisäastia. Näin tyhjennykset sujuvat vaivatta säännöllisellä rytmillä.

Täysi keräysastia?

Täydestä Encore Ympäristöpalveluiden keräyspaperiastiasta on kätevintä ilmoittaa lomakkeella. Tyhjennämme astian ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana. Sujuvan tyhjennyksen varmistamiseksi ilmoitathan omat yhteystietosi.

Ilmoita täydestä keräyspaperiastiasta
keräyspaperi

Ajankohtaista