Muutoksia laskutusosoittessamme

Arvoisa toimittaja

Paperinkeräys Oy siirtyy laskujen käsittelyssä automatisoituun ostolaskujen tietosisällön tarkistukseen 15.12.2015 alkaen, ja samalla laskutusosoitteet muuttuvat alla olevan mukaisesti. Laskut on jatkossa lähetettävä ensisijaisesti verkkolaskuina.

Lisätiedot:

Operaattori Basware

Välittäjän tunnus BAWCFI22

Paperinkeräyksen verkkolaskuosoite 003701124961

Paperinkeräys Oy:n verkkolaskuosoite Paperinkeräys Oy:lle toimitettavilta laskuilta tulee löytyä aina vähintään:

Viitehenkilö (Etunimi Sukunimi tai sähköpostiosoite)

Paperinkeräys Oy:lle voi toimittaa laskuja myös PDF-muodossa sähköpostiosoitteeseen:

paperinkerays@bscs.basware.com

Osoitteeseen ei tule lähettää mitään muuta materiaalia. Laittakaa yksi lasku yhteen PDF-tiedostoon. Yhdessä sähköpostissa voi olla useampi PDF-tiedosto. Jos laskussa on liitteitä, niin niiden tulee olla samassa PDF-tiedostossa laskun kanssa siten, että laskusivu on ensimmäisenä.

Jos verkkolaskutusta ei ole käytössä, eikä laskua saada skannattua, lähetetään paperilasku osoitteeseen:

Paperinkeräys Oy
PL 726
00026 BASWARE

Muutosta koskevat yhteydenotot osoitteeseen paperinkerays.osto@accountor.fi

Tärkeää tietoa tunnisteista!

Jotta laskujen automaattinen käsittely olisi mahdollista, pyydämme teitä kiinnittämään huomiota laskujen otsikkoviitteiden oikeellisuuteen: henkilöviite, sopimusnumeroviite ja ostotilausnumeroviite.