Energiajäte, sekajäte ja poltettava jäte

Energiajäte, sekajäte ja poltettava jäte. Miten erotat nämä toisistaan ja miten lajittelu kannattaa hoitaa yrityksen jätehuollossa?

Mitä on energiajäte?

Energiajäte on syntypaikallaan lajiteltua kuivaa kaupan ja teollisuuden jätettä. Energiajätteeseen kuuluvat likaantuneet jätejakeet, joita ei voida lajitella omiin jätejakeisiinsa ja hyödyntää raaka-aineena, tai joille ei ole muuta kierrätysmahdollisuutta.

Lajittele energiajätteeseen esimerkiksi:

 • Likaantuneet muovit, paperit ja pahvijätteet
 • Käsipyyhepaperit, vahapintaiset paperit
 • Tyynyt, peitot, vaatteet ja käytöstä poistetut tekstiilit
 • Vaahtomuovipatjat

Lataa energiajätteen lajitteluohje

Energiajätteen kierrätysprosessiin eivät sovellu nesteet, biojätteet, vaaralliset jätteet tai PVC-muovi.

Energiajätteen kierrätys

Toisin kuin poltettavaa jätettä, energiajätettä ei polteta jätteenpolttolaitoksissa. Valmistamme energiajätteestä laadukasta kierrätyspolttoainetta Valkealan yksikössämme, Kouvolassa. Kierrätyspolttoaine hyödynnetään rinnakkaispolttolaitoksissa yhdessä muiden polttoaineiden kanssa.

Valmistamamme kierrätyspolttoaineen korkean laadun takaavat sekä jätehuoltoasiakkaidemme hyvä jätteiden lajittelu että standardien mukainen valmistusprosessimme ja laadunvarmistuksemme. Kierrätyspolttoaineilla korvataan fossiilisia polttoaineita. Se vähentää päästöjä ja säästää ympäristöä.

Energiäjäte ja kierrätys – Energiajätteestä valmistettua kierrätyspolttoainetta.
Energiajätteestä valmistettua kierrätyspolttoainetta.

Poltettava jäte eli sekajäte

Poltettava jäte eli sekajäte on lajittelematonta kaupan, teollisuuden ja yhdyskuntien jätettä. Se hyödynnetään energiana jätteitä polttavissa jätteenpolttolaitoksissa. Siitä saadaan sähköä ja lämpöä teollisuuden ja kotitalouksien käyttöön. Jätteet eivät täten päädy kaatopaikoille.

Poltettavaan jätteeseen kuuluvat esimerkiksi:

 • sekoitemateriaalit (esimerkiksi muovin ja metallin yhdistelmät)
 • hehku- ja halogeenilamput
 • siivous- ja lakaisujätteet
 • hygieniatuotteet
 • kumi ja nahka
 • lasikuitu
 • kuumuutta kestävät lasit

Lataa poltettavan jätteen lajitteluohje

Poltettavaan jätteeseen ei saa laittaa kierrätys- ja hyödyntämiskelpoisia jätteitä tai vaarallisia jätteitä.

Jos poltettavaa jätettä syntyy paljon, varmista, että muiden jakeiden kierrätys ja lajittelu toimii, eikä poltettavaan jätteen joukossa ole kierrätykseen kelpaavia jätteitä. Tarvittaessa voimme järjestää yrityksenne henkilöstölle lajittelukoulutuksen.

Tutustu yritysten jätehuoltopalveluumme