27.10.2020

Muista huolehtia myös yrityksen fyysisten materiaalien tietoturvasta

Verkon tietoturvamurtojen lisäksi yrityksen ja asiakkaiden tietoturva vaarantuu, jos fyysinen tietoturva ei ole kunnossa. Arkaluontoisen materiaalin oikea sijoituspaikka on lukittu tietoturva-astia, jonka tyhjentäminen on organisoitu.

tuhottu paperi

Tietoturvan toteutumisen kannalta on tärkeää, että yrityksen ja organisaation tietoturvamateriaalin käsittely on kunnossa. Pienikin määrä tietoturvamateriaalia avonaisessa jäteastiassa on aina tietoturvariski.

Etätöiden yleistyessä myös kotiin kertyy enemmän henkilötietoja ja muita arkaluontoisia tietoja sisältävää materiaalia, joka on altista väärinkäytöksille. Kotona syntyneet arkaluontoiset materiaalit tulee toimittaa työpaikan tietoturva-astiaan, jotta tietoturva toteutuu sekä dokumentointi pysyy kunnossa.

Arkaluontoisia tietoja sisältävät tulostetut raportit ja laskelmat on helppo mieltää tietoturvamateriaaliksi. Paperin lisäksi yrityksessä syntyy vuosittain myös muuta fyysistä tietoturvaa vaativaa materiaalia, joka vääriin käsiin päätyessään aiheuttavat haittaa yritykselle. Prototyypit, vedokset, cd-levyt, USB-tikut, vanhentuneet mainosmateriaalit sekä vanhat painetut hinnastot saattavat helposti päätyä sekajätteen joukkoon eikä tietoturvamateriaaleihin.

Yleinen tietoturvan sudenkuoppa on vihkoihin tai paperien kulmiin kirjoitetut muistiinpanot. Tämän vuoksi myös työhön liittyvät muistiinpanot kannattaa hävittää työpaikalla tietoturvamateriaalina eikä kodin paperinkeräysastiassa.

Tietoturvamateriaalin kanssa täytyy myös huolehtia EU:n GDPR-tietosuoja-asetuksen toteutumisesta. GDPR-asetus vaatii, että henkilötietoja sisältävä materiaali tulee hävittää turvallisesti. Lisäksi tuhoaminen täytyy dokumentoida ja tarvittaessa tuhoamisdokumentointi tulee pystyä esittämään henkilöille, joiden henkilötietoja yritys on käsitellyt.

Tietoturvapalvelu tuhoaa fyysisen tietoturvamateriaalin 25-vuoden kokemuksella

Tietoturvapalvelu tuhoaa yrityksen ja asiakkaiden arkaluontoisen materiaalin turvallisesti ja läpinäkyvästi.

Encore tuhoaa asiakirjat, arkistot, sähköiset tallennusvälineet (cd:t, usb-muistit, varmennenauhat, dvd:t ja vastaavat), protomallit, tuotekehitysaineistot, myyntipakkaukset ja työvaatteet.

Kaikki Encoren keräyssäiliöt ovat varustettu RFID-tunnisteella. Tunniste takaa, että säiliöiden liikkeet ovat dokumentoitavissa jokaisessa vaiheessa. Dokumentoimme tuhottavan materiaalin ja noutoajankohdan sekä annamme yritykselle tehdystä työstä tuhoamistodistuksen. Käsittelyn jälkeen toimitamme materiaalin hyötykäyttöön raaka-aineeksi. Palvelun avulla yrityksen fyysinen tietoturva on aina EU:n GDPR-tietoturva-asetuksen mukainen.

Tuhottavaa materiaalia käsittelevät vain erillisen koulutuksen saaneet ja vaitiolosopimuksen tehneet työntekijät, ja kuljetuksissa käytetään vain umpikorillisia autoja. Seitsemän tuotantoyksikköämme ympäri Suomen takaavat, että kuljetusmatkat pysyvät lyhyinä ja tuhoaminen tapahtuu nopeasti.

Pyydä tarjous tietoturvamateriaalien tuhoamisesta.

Lisää aiheesta