18.09.2018 |Jenni Kivi ja Tuuli Somerma

Jätteitä vai materiaaleja? – Lajittelussa jokainen on päättäjä

Kiertotalous edellyttää huolellista lajittelua, sillä jätejakeiden puhtaus vaikuttaa niiden hyödyntämismahdollisuuksiin.  Esimerkiksi paperi kiertää materiaalina noin 5 kertaa, kunhan kukaan ei erehdy laittamaan astiaan muuta kuin paperia.

Biojätteillä saastuneesta kierrätyskartongista taas ei voida valmistaa elintarvikekelpoista kartonkia. Energiajakeen joukossa biojäte puolestaan aiheuttaa ongelmia kierrätyspolttoaineen valmistusprosessissa, synnyttää hajuhaittoja ja pieneläinongelmia sekä heikentää lopputuotteen laatua esimerkiksi alentuneena lämpöarvona. Huolimattomuus saattaa tehdä turhaksi muiden näkemän vaivan. 

Lajittelemalla jokainen voi vaikuttaa käyttämiensä tuotteiden ja materiaalien ympäristökuormitukseen ja varmistaa resurssien palautumisen kiertoon. Lajittelu säästää ympäristön lisäksi rahaa. Puhdas keräyspaperi kerätään tuottajavastuumallin mukaisesti veloituksetta, kun taas polttolaitoksiin toimitettu sekajäte aiheuttaa jätteen tuottajalle kustannuksia. 

Kauttamme saat kierrätettyä kaikki jätejakeet asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Otamme vastaan muovia, puujätettä, energiajätettä, paperia, kartonkia sekä pahvia. Käsittelyn jälkeen toimitamme jätteesi uusioraaka-aineeksi tai energiahyötykäyttöön. Muut jakeet, kuten biojäte, lasi, metalli, vaarallinen jäte, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä sekajäte, toimitetaan käsittelyyn kumppaneillemme. 

Lajittelun lisäksi ympäristövaikutuksia ja kustannuksia voi optimoida jätehuollossa älykkäillä ratkaisuilla. Esimerkiksi jätepuristimen tyhjennyksen voi hoitaa tehokkaasti ja vaivattomasti automatiikkaa hyödyntäen. Automaattinen kaukohälytys tyhjennystarpeesta suoraan urakoitsijalle mahdollistaa puristimen tyhjennyksen ajallaan – ei liian täytenä eikä tyhjänä.  Täyteen ahdettu puristin estää jätteen lajittelun oikein tai aiheuttaa jätteiden kasautumista puristimen ympäristöön. Lisäksi syntyy kustannuksia, kun liian täyden puristimen tyhjentämiseen tarvitaan koneellista avustusta. Jos puristin taas on tyhjennettäessä liian vajaa, koituu sen tyhjentämisestä ja kuljettamisesta turhia kustannuksia ja päästöjä. 

Toinen älykäs ratkaisu ovat RFID-tunnisteet. Ne mahdollistavat keräysvälineiden seurannan ja monipuolisen raportoinnin. Samalla autolla voidaan noutaa useita eri jäteastioita. Astioiden RFID-tunniste skannataan noudon yhteydessä, ja astiamäärät ja täyttöasteen mukainen paino tallentuvat jätejaekohtaisesti. 

Haluatko kuulla lisää?

Tarjoamme lajitteluopastusta ja käytännön vinkkejä lajitteluun ja kierrätykseen sekä kerromme mielellämme lisää älykkäistä jätehuollon palveluista. Ota yhteyttä!

Lisää aiheesta