07.02.2020

Kehitämme toimintaamme asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten pohjalta

Kiitos kaikille asiakastyytyväisyyskyselymme vastaajille. Marraskuussa 2019 toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssämme nousi esiin sekä onnistumisia että korjattavia kohtia. Kokonaisuudessaan asiakkaistamme 3,56/5 suosittelisi palveluamme, eli asiakastyytyväisyytemme laski noin puolella pisteellä aiempaan verrattuna.

Vastausten perusteella syynä laskuun oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto alkusyksystä. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä etenkin yhteyksissä oli tavallista suurempi kuormitus, joka ennakoinnista huolimatta aiheutti jonkin verran ruuhkautumista ja viivettä esimerkiksi raportoinnissa.

Palautteen pohjalta olemme loppuvuodesta 2019 ja alkuvuodesta 2020 tarttuneet esiin nousseisiin kohteisiin. Osa kysymyksistä on jo ratkottu ja loput ovat työn alla. Uudistimme toiminnanohjausjärjestelmäämme kehittääksemme palvelujamme tulevaisuudessa, ja hyödyt näkyvät vähitellen muun muassa raportoinnin ja laskutuksen kehittymisenä.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin kaikissa Encore Ympäristöpalvelut -konsernin yhtiöissä 13.–22.11.2019, ja kyselyn vastausprosentti oli 19,91 %. Jos asiakastyytyväisyyskyselymme ei organisaatiossanne tavoittanut oikeaa henkilöä, asiakastiedot kannattaa päivittää sähköpostitse asiakastiedotteet@encorepalvelut.fi.

Ajankohtaista