10.12.2020

Encorelle hyvä asiantuntija-arvio: jätehuoltokuljetukset biokaasuautoilla vaikuttava vastuullisuusteko

YK:n alaisuudessa toimivan Sustainable Energy for All organisaation asiantuntija Mikael Melin on arvioinut kahden biokaasuauton käyttöönoton Encore Ympäristöpalvelut -konsernin jätehuoltokuljetuksiin todella hyväksi vastuullisuusteoksi.

biokaasuauto

Arviossaan Melin toteaa, että paikallisella kiertotalousketjulla, jossa jätteitä käytetään jätekuljetusten polttoaineena, Encore viitoittaa kuljettamista oikeaan suuntaan. Polttoaineiden päästöjen vähentämisellä on planeetan kannalta isot mahdollisuudet, sillä maailmanlaajuisesti kuljettaminen aiheuttaa lähes neljänneksen energiaan liittyvistä hiilidioksidipäästöistä. Melinin arvioon voi tutustua tarkemmin Planet Companyn sivuilla. Planet Company julkaisee yritysten vaikuttavia vastuullisuustekoja. Planet Companyn sivuilta sekä alta löytyy kuvaus arvioidusta teosta, eli biojätteistä valmistetulla biokaasulla kulkevista jätehuoltokuljetuksista.

Jätehuoltokuljetuksia biokaasuautoilla

Encoren Ympäristöpalveluiden jätehuoltokuljetuksista osa kulkee biojätteistä valmistetulla biokaasulla. Konsernin tytäryhtiö Hämeen Kuljetuspiste otti käyttöön kaksi kaasuautoa keväällä 2020.

Teon tarkoitus:

Encore Ympäristöpalveluiden kierrätys ja jätehuoltopalvelun asiakkaiden toiminnassa syntyvät ylimääräiset materiaalit pääsevät hyötykäyttöön materiaaleina tai energiana mahdollisimman ekologisesti. Encore on jo vuosia optimoinut asiakkaidensa jätteiden kuormapainoja ja tyhjennysvälejä niin, että kuljetukset ovat mahdollisimman täysiä. Turhien ajojen välttäminen auttaa sekä kuljetusten kustannusten että hiilijalanjäljen hallinnassa. Jätteiden kuljettaminen biokaasulla perinteisen polttoaineen sijaan pienentää kuljetusten hiilijalanjälkeä jopa 90 prosenttia.

Teon tulokset:

Biokaasun käyttö autoissa perinteisen polttoaineen sijaan vähentää auton hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosenttia. Hämeen Kuljetuspisteen kahdella biokaasuautolla tämä tarkoittaa yhteensä keskimäärin 70 tonnia pienempiä hiilidioksidipäästöjä vuodessa.

Lahdessa kaasulla liikkuva jäteauto liikennöi kaupungin keskustassa, jossa liikkuu auton ajoaikaan paljon ihmisiä. Biokaasun ansiosta auton lähipäästöt ovat erittäin pienet.  Kilometrejä sillä ajetaan vuodessa keskimäärin 40 000. Pääkaupunkiseudulla ajavan vaihtolava-auton toiminta-alue on laaja ja kilometrejä kertyy keskimäärin 70 000–80 000 kilometriä vuodessa.

Teon toteutustapa:

Uuden kuljetuskaluston hankinnan tullessa ajankohtaiseksi vertailtiin eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Biokaasuautojen hankintaan päädyttiin, koska verrattuna aiempiin dieselkäyttöisiin ajoneuvoihin kaasuautoilla ajetuista kuljetuksista syntyy jopa 90 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Biokaasua valmistetaan muun muassa Encore Ympäristöpalveluiden asiakkaiden biojätteistä. Kun jäteauto kulkee biojätteistä valmistetulla biokaasulla, toteutuu kotimainen kiertotalousketju.

Mittaritieto:

Hämeen Kuljetuspisteen kahden biokaasuauton ansiosta Encoren asiakkaiden hiilijalanjälki pienenee keskimäärin 70 tonnia vuodessa. Päästövähennys tulee toteutumaan vuosittain vuodesta 2020 alkaen.

Lisää aiheesta