01.12.2021

Uusi jätelaki 2021 ja vaatimukset yrityksille 2022

Suomen jätelaki uudistui heinäkuussa 2021 ja se muutti niin lajittelua, kierrätystä kuin raportointiakin. Kokosimme yhteen nippuun tärkeimmät muutokset yritysten näkökulmasta.

kierrätysmuovia

Alkuperäinen artikkeli julkaistu 1.12.2021 ja päivitetty 15.11.2022.

Uusi jätelaki astui voimaan 2021 ja sen velvoitteet heinäkuussa 2022. Sen vaikutukset ovat olleet merkittäviä niin yritysten jätteiden kierrätykseen, lajitteluun kuin raportointiinkin. Jätelain muutoksella on tärkeä ja ymmärrettävä tavoite: pois pelkän haitan ja vaaran ehkäisystä kohti kiertotalouden edistämistä. Encorella olemme apunasi niin muutoksen tulkkina, kouluttajana kuin toteuttajanakin. Tässä uuden jätelain muutokset yrityksille pähkinänkuoressa.

Uusi jätelaki 2021 lisää kierrätystä

Uudistettu jäteasetus nostaa kierrätysastetavoitetta nykyisestä selvästi. Muutos koskettaa lähes kaikkia yrityksiä.  Uusi jätelaki velvoittaa kierrättämään reilusti yli puolet yhdyskuntajätteestä. Vanhassa laissa vuodelle 2020 asetettu tavoite oli
50 % yhdyskuntajätteestä, mutta siihen ei aivan päästy: vuoden 2019 yhdyskuntajätteestä kierrätettiin 43 %. Uuden jätelain 2021 tavoitteet on kirjattu laissa nyt vuoteen 2035 asti.

Yritysten yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää:

 • 55 % vuonna 2025 
 • 60 % vuonna 2030
 • 65 % vuonna 2035

Samat velvoitteet koskevat kaikkia EU:n jäsenmaita.

Ota selvää: Mikä on yrityksesi jätteen kierrätysaste?

Uusi jätelaki koskee lähes kaikkia yrityksiä 1.7.2022 alkaen

Uusi jätelaki vaikuttaa myös jätteen lajitteluun. Uuden jätelain lajittelua koskevat velvoitteet astuivat voimaan 1.7.2022. Uuden lainsäädännön mukaisesti yrityksen toimitiloissa on järjestettävä jätteiden lajittelu silloin, kun jätteen määritellyt viikkokohtaiset määrät toteutuvat. Velvoite koskee jatkossa paitsi yrityksiä, myös muuta hallinto- ja palvelutoimintaa. Alla listatuista jätemääristä voi päätellä, että aihe koskettaa myös pienempiä yrityksiä, sillä viikkotasolla puhutaan vain muutaman kilon kokonaismääristä.

Yritysten on lajiteltava jätteet erilleen muista jätteistä, jos niitä syntyy vähintään alla ilmoitettu määrä viikossa:

 • biojäte: 10 kg
 • kuitupakkausjäte: 5 kg
 • muovipakkausjäte: 5 kg
 • lasipakkausjäte: 2 kg
 • metallipakkausjäte ja pienmetalli: 2 kg

Jo aiemman lainsäädännön mukaisesti yrityksen on järjestettävä paperin, sähkö- ja elektroniikkaromun sekä vaarallisten jätteiden erilliskeräys.

Uusi jätelaki toi muutoksia 2022 eteenpäin lähes kaikille yrityksille.

Huomionarvoista on, että nyt myös elintarvikealan toimijan on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyvän elintarvikejätteen määrästä ja käsittelystä. Kirjanpitoon on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä myös arvio käytöstä poistetusta syömäkelpoisen elintarvikkeen kokonaismäärästä.

Yksikään yritys ei silti jää lain ulkopuolelle – raportoinnin osalta uudessa jätelaissa on vaatimuksia kaikille yrityksille riippuen mm. jätteen vuosittaisesta määrästä tai laadusta. Jätelain uudistus kannattaa siksi ottaa haltuun.

Ota selvää: Lajitellaanko yrityksessäsi jo biojäte, metalli, lasi, pahvi ja muovi? Pidetäänkö jätteistä kirjaa, vaikka vuotuinen jätemäärä olisikin pieni?

Tee testi, edellyttääkö uusi jätelaki muutoksia yrityksenne kierrätykseen ja lajitteluun vuonna 2022 >>

Jätekirjanpito ja raportointi on jatkossa lakisääteistä

Kirjanpito on tuttua, mutta jatkossa tutuksi tulee myös jätekirjanpito. Kirjanpitovelvollisuus koskettaa valtaosaa yrityksistä – nyt myös elintarvikkeiden jalostus- ja valmistusteollisuutta, kauppaa ja muuta jakelutoimintaa sekä ravintola- ja majoitustoimintaa.

Jätteistä on pidettävä kirjaa ja huolehdittava jäteraportit kuntoon, esim. silloin, kun:

 • jätettä syntyy vähintään 100 tonnia vuodessa
 • toiminnasta syntyy vaarallista jätettä tai POP-jätettä
 • toiminta on ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista
 • kyseessä on elintarviketeollisuuden toiminta, joka on ympäristönsuojelulain mukaan ilmoituksenvaraista

Myös jäteraporttien sisältövaatimuksia on päivitetty. Jatkossa on raportoitava aiempaa tarkemmin mm.

 • jätteen vastaanottajan ja kuljettajan tiedot
 • jätteen tyyppi ja laatu

Raportointia helpottamaan on olemassa valmiita työkaluja. Encorella autamme mm. ominaisjätemäärän laskemisessa ja muissa jätekirjanpito- ja raportointitarpeissa. Usein yhteistyö alkaakin koulutuksella, jossa tutustutaan raportoinnin työkaluihin ja jätehuollon käytäntöihin – joko verkossa tai paikan päällä. Voit huoletta jättää kaikki jäteasiat ja -pykälät meidän huoleksemme!

Pohdittavaksi: Oletko saanut jätehuoltopalvelun tuottajaltasi jäteraportin? Täyttyykö 100 tonnia jätettä vuodessa?

Asiakkaanamme saat ilmaiseksi käyttöösi sähköisen palvelukanavan, josta löydät veloituksetta myös perustason jäteraportit.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lisää yritysten jätehuollosta