11.05.2022

Kestävän kehityksen raportti 2021: Encoren toiminnan ilmastohyöty 28-kertainen hiilijalanjälkeen verrattuna

Encore Ympäristöpalvelut esittelee kestävän kehityksen tavoitteensa ja raportoi tavoitteiden etenemisestä ensimmäistä kertaa. Vuonna 2021 Encoren toiminnan ilmastohyöty eli hiilikädenjälki oli yli 28-kertainen toiminnasta aiheutuvaan hiilijalanjälkeen verrattuna. Merkittävimmät päästösäästöt Encore sai omassa toiminnassaan vaihtamalla vihreään sähköön.

Kestävän kehityksen raportti 2021

Encore Ympäristöpalvelut on julkaissut vuoden 2021 kestävän kehityksen raportin. Keskeisiä tuloksia ovat:

  • Toimintamme positiivinen ilmastovaikutus eli hiilikädenjälkemme oli yli 28-kertainen verrattuna palveluidemme tuottamisen hiilijalanjälkeen.
  • Jätehuoltoasiakkailtamme keräämiemme jätteiden kierrätysaste oli 62,5 %. Kierrätysaste nousi edellisvuoteen verrattuna lähes kuusi prosenttiyksikköä.
  • Kuormalavoja korjaamalla vähensimme puujätettä 30 172 tonnia.
  • Vihreään sähköön vaihtamalla saimme päästösäästöä aikaan yhteensä noin 589 t CO2 e. Ilman toimenpiteitä sähkö olisi muodostanut Encoren oman toiminnan suurimman päästölähteen.
  • Loimme hyvät edellytykset henkilöstömme työhyvinvointiin.

Ensimmäinen kestävän kehityksen raporttimme kertoo myös, miten viemme toiminnassamme eteenpäin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme tunnistaneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteista viisi tavoitetta ja alatavoitetta. Ensimmäisessä raportissa esittelemme tarkemmin kestävän kehityksen painopisteemme ja toimenpiteitä tavoitteiden edistämiseksi.

Kestävän kehityksen painopisteet

Encoren kestävän kehityksen painopisteet ovat toiminnan positiivisten ympäristövaikutusten kasvattaminen, haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen, encorelaisten työturvallisuus, työhyvinvointi ja kehittyminen sekä toimitusketjun vastuullisuuden varmistaminen.

Kestävän kehityksen painopisteiden määrittelyssä arvioimme toimien vaikuttavuutta. Tarkastelimme painopisteitä suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä vuoropuhelussa asiakkaidemme, encorelaisten ja kumppaniverkostomme kanssa.

Ensimmäisen raportin taustalla on lähes parin vuoden työ, jossa on arvioitu sekä Encoren toimintaa että toteutettu yrityksen hiilijalanjäljen- ja hiilikädenjäljenlaskenta ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Muun muassa vuosi sitten toteutetussa vastuullisuuskyselyssä encorelaiset arvioivat yrityksen kestävän kehityksen painopisteitä ja ideoivat toimenpiteitä työn edistämiseksi.

Ensimmäinen raportti kertoo pohjasta, jolta yritys vie kestävää kehitystä eteenpäin jatkossa. Vastuullisuutta johdetaan Encoressa osana liiketoimintaa. Työn vaikuttavuutta arvioidaan painopisteistä kertyneen mittaridatan ja sidosryhmävuoropuhelun olennaisuusanalyysin pohjalta. Vastuullisuustyön edetessä kestävän kehityksen painopisteitä on mahdollista syventää ja laajentaa.

Tutustu Encore Ympäristöpalveluiden Kestävän kehityksen raporttiin 2021.

Lisää vastuullisuudesta