24.08.2022

Milloin kirjanpitoaineiston ja asiapapereiden säilytysaika päättyy?

Kirjanpitoaineiston säilytysaikaa määrittävät kirjanpitolaki ja arkistolaki. Asiapapereiden säilytysaikaan vaikuttavat muun muassa EU:n tietosuoja-asetus GDPR ja tiedonhallintalaki. Muista varmistaa tietoturva, kun kirjanpitoaineiston ja asiapapereiden säilytysaika päättyy.

Kirjanpitoaineiston säilytysaika – kirjanpidon aineistoa on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Paperisia kirjanpitoaineistoja ja asiapapereita, tulosteita ja erilaisia dokumentteja saattaa kertyä säilytettäväksi hyllyihin ja arkistoihin. Alta löydät pähkinänkuoressa tiedot säilytysajoista.

Kirjanpitoaineiston säilytysaika on vähintään 10 vuotta

Yritysten kirjanpitoaineiston säilytysaika ja siihen liittyvät velvoitteet on kirjattu lakiin. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Lisäksi myös muun muassa tilikauden tositteet ja liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt, jollei muualla laissa ole säädetty pidempää määräaikaa säilyttämiselle.

Lue lisää arkistojen ja kirjanpitoaineistojen hävittämisestä

Henkilötietoja sisältävien asiapapereiden säilytysaika – ota nämä huomioon

  • Kirjanpitolaki määrittelee vähimmäisajat aineistojen säilyttämiselle.
  • GDPR:n eli EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ei tule säilyttää pidempään kuin niiden käyttötarkoituksen mukaan on välttämätöntä.
  • Henkilötietojen käsittelyssä tulee varmistaa, että oman organisaation tietosuojaselosteessa mainittu aikataulu toteutuu.
  • Tiedonhallintalaki määrittää julkista hallintoa koskevien tietoaineistojen tai asiakirjojen säilytysaikoja sekä tuhoamista. Sen mukaan säilytysajan päättymisen jälkeen tietoaineistot ja niihin liittyvät asiakirjat on arkistoitava tai tuhottava viipymättä tietoturvallisella tavalla.

Henkilötietoja sisältävät materiaalit tulee GDPR:n mukaan hävittää siten, että henkilötietojen tietoturva ei vaarannu. Lisäksi tuhoaminen tulee dokumentoida. Yritysasiakkaanamme saat tuhouksesta GDPR-asetuksen vaatiman tuhoustodistuksen.

Tutustu tarkemmin tietoturvamateriaalien luotettavaan ja dokumentoituun tuhoamiseen

Arkistolaki ja sen uudistus määrittävät kirjanpitoaineiston säilytysaikaa.
Arkistolain mukaan asiakirjat, joita ei ole määrätty pysyvästi säilytettäviksi tulee hävittää niille määrätyn säilytysajan jälkeen siten, että tietosuoja on varmistettu.

Arkistolaki uudistuu

Valtionhallinnon ja kunnallisten organisaatioiden asiapapereiden säilytysaikaa määrittää muun muassa arkistolaki. Se koskee esimerkiksi valtion virastoja, laitoksia, tuomioistuimia sekä kunnallisia ja terveydenhuollon viranomaisia. Arkistolaki määrää asiakirjat tuhottaviksi niin, että tietosuoja on varmistettu.

Arkistolaki uudistuu parhaillaan ja etenee lausuntoineen eduskuntaan. Uudistuksessa halutaan huomioida aiempaa paremmin sähköiset arkistointiratkaisut ja digitalisaatio arkistoinnissa. Digitointi ja analogisten arkistojen hävittäminen vähentää kustannuksia sekä edistää aineistojen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä.

Encoren tietoturvapalvelu on toiminut luotettavasti jo yli 25 vuotta. Arkiston ja asiakirjojen tuhoamispalveluamme käyttävät sekä yksityiset että julkiset organisaatiot, esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt, terveydenhuoltoala ja virastot.

Onko kirjanpitoaineiston, asiapapereiden tai muun fyysisen tietoturva-aineiston tuhoaminen ajankohtaista?

Pyydä tarjous

Tarvitsetko jatkuvampaa palvelua? Tilaa yrityksellesi tietoturva-astia

Lisää aiheesta