24.08.2023

Stena Recyclingin ilmastotavoitteille Science Based Targets -aloitteen hyväksyntä

Yhtenä ensimmäisistä eurooppalaisista kierrätys- ja jätehuoltoalan yrityksistä Stena Recycling on saanut kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteilleen Science Based Targets -aloitteen hyväksynnän.

Stena Recycling -konsernin toiminnot kahdeksassa eri maassa ovat sitoutuneet vähentämään oman toimintansa suoria kasvihuonekaasupäästöjä (Scope 1 ja Scope 2) 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2021 lähtötasoon. Samalla ajanjaksolla Stena Recycling on sitoutunut vähentämään 25 % epäsuorista tavaroiden ja palveluiden hankinnoista sekä kuljetuksista tuotantoketjun alku- ja loppupäässä syntyviä päästöjä (Scope 3). Vuoden 2030 tavoitteiden lisäksi Stena Recycling on sitoutunut nettonollapäästöihin vuonna 2050, mutta kyseinen tavoite odottaa vielä validointia.

“Yhdessä asiakkaidemme kanssa osallistumme jo ilmastovaikutusten vähentämiseen muuttamalla asiakkaidemme jätteitä kierrätysraaka-aineiksi edistyneillä kierrätysteknologioillamme. Tämän lisäksi pyrimme Stena Recyclingissa määrätietoisesti pienentämään omaa ilmastojalanjälkeämme. Hyväksytyt tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet tukevat meitä parhaiden kierrätys- ja kiertotalousratkaisuiden kehittämisessä samalla kun varmistamme, että toimimme siten, että ilmastovaikutukset ovat vähäiset koko toiminnassa ja arvoketjussamme”, toteaa Stena Recycling -konsernin toimitusjohtaja Kristofer Sundsgård.

Tiekartan ja toimenpidesuunnitelman rakentaminen tavoitteisiin pääsemiseksi on parhaillaan käynnissä. Stena Recycling tulee vähentämään päästöjä käyttämällä biopolttoaineita ja sähköä käyttövoimana työkoneissa ja kuljetuskalustossa, siirtymällä fossiilittomaan sähköön koko toiminnassaan sekä tarkastelemalla logistiikkaketjua ja tekemällä yhteistyötä kuljetuskumppanien kanssa vähäpäästöisempien ratkaisujen löytämiseksi.

”Tieteeseen perustuvien päästövähennystavoitteidemme validointi on tärkeä tunnustus kestävän kehityksen työllemme”, sanoo Stena Recycling -konsernin vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Anna Sundell. ”Olemme ylpeitä roolistamme kiertotalouden edistämisessä, sillä se vähentää tarvetta ilmastointensiiviseen neitseellisten raaka-aineiden käyttöön. Meille on yhtä tärkeää, että olemme vastuullisia paitsi siinä, mitä teemme, myös siinä miten sen teemme. Tähän kuuluu toimintamme kehittäminen vähäpäästöiseksi.”

Lue aiheesta Stena Recyclingin verkkosivuilta >>

Encore Ympäristöpalvelut on osa Stena Recyclingia. Lue lisää yritysten yhdistymisestä. >>

Lisää aiheesta