kiertotalous

Kierrättämisessä pienillä teoilla on suuret vaikutukset myös yrityksissä

Yrityksen tehokas jätehuolto alkaa siitä, että jätteiden lajittelu kierrätyspisteellä on helppoa. Oikea lajittelu jätteen syntypaikalla takaa, että mahdollisimman suuri osa jätteistä päätyy kiertoon uusiksi raaka-aineiksi.

Oikean kokoiset kierrätysastiat ja kierrätyspisteen helppokäyttöisyys tekevät jätteiden lajittelusta yksinkertaista. Pienilläkin muutoksilla astioiden koossa sekä asettelussa jätehuoneen käytettävyys saattaa parantua huomattavasti. Toimiva kierrätyspiste on helppo pitää siistinä ja oikean kokoiset astiat takaavat, että jätteitä ei päädy astioiden ympärille lattioille. Lisäksi selkeät ohjeet kierrätyspisteellä selkeyttävät lajittelua.

Oikean kokoiset kierrätysastiat mahdollistavat myös, että astiat voidaan tyhjentää täysinä, jolloin vältetään turhia tyhjennysajoja ja kuormitetaan mahdollisimman vähän ympäristöä.

Asiantunteva jätehuolto on paljon muuta kuin pelkkää jätteiden kuljetusta

Encoren yrityksen jätehuoltopalvelun kartoituksessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi syntypaikkalajittelun ajankohtaiseen tilanteeseen, jäteastioiden kokoon ja sijainteihin sekä henkilöstön ympäristötietoisuuteen ja kierrätysosaamiseen.

Järjestämme erityisesti suurempien asiakkaidemme kanssa säännöllisesti seurantapalavereita, joissa pureudutaan muun muassa jätehuollon toimivuuteen, kustannustehokkuuteen ja mahdollisiin kehityskohtiin, kuten henkilöstön koulutustarpeisiin kierrätyksessä. Toteutamme koulutuksia poikkeusaikana enimmäkseen verkkokoulutuksina ja tilanteen salliessa myös koulutustapahtumina.

Asiakkaalle voidaan myös nimetä oma kohteessa toimiva kierrätysasiantuntija, joka vastaa henkilöstön opastamisesta sekä jätehuollon päivittäisestä toiminnasta.

Encore toimii ulkoisena auditoijana, kun halutaan tarkastella jätehuollon toimivuutta, turvallisuutta ja käytännönläheisyyttä. Käytössä on laatukierroskonsepti, jossa teemme asiakkaalle vuosittain laatukierrosarvion paikan päällä. Raportoimme mahdolliset poikkeamat ja teemme tarvittavat toimenpiteet, yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kehitämme palveluitamme jatkuvasti. Encore haluaa ehdottomasti olla vastuullisen ja asiakaslähtöisen jätehuollon edelläkävijä myös tulevaisuudessa.

Lue lisää Encoren jätehuoltopalvelusta yrityksille

Tuhka hyötykäyttöön – Energiantuotannon sivutuotteesta uuden raaka-aineeksi

Bio- ja kierrätyspolttoaineiden polttamisesta syntyvä tuhka on usein ongelma energiantuottajille. Sellaisenaan tuhkan jätteenä käsittely on maksullista. Encoren Tuhkaton polttoaine -konsepti vastaa energiantuottajien ongelmaan kehittämällä uusia käyttökohteita tuhkalle.

Tuhkasta voidaan jalostaa pelto- ja metsälannoitteita sekä maanrakennusaineita, joilla voidaan korvata neitseellisiä luonnonvaraisia raaka-aineita, kuten soraa ja murskeita. Lisäksi tuhkaa voidaan käyttää betonin, teiden ja ekologisten geopolymeerien raaka-aineina. Geopolymeerit ovat betonimaisia aineita, joita voidaan valmistaa tuhkan lisäksi muista teollisuuden sivutuotteista. Niiden valmistus kuormittaa luontoa jopa 80 prosenttia vähemmän kuin betonin valmistus.

Tuotekartasto opastaa laadukkaampaan tuhkaan

Tuhkaton polttoaine -konseptissa Encore kerää energiantuottajalta syntyvän tuhkan ja vie sen jalostettavaksi. Encore on kehittänyt tuhkan tuotekartaston, joka määrittää käyttötarkoituksen eri laatuiselle tuhkalle. Samalla asiakkaita voidaan opastaa siitä, miten tuhkan jalostusarvoa voidaan parantaa jo syntypaikalla. Tuhkan laatuun vaikuttaa poltettavien materiaalien puhtaus. Mitä vähemmän poltettavassa materiaalissa on haitallisia aineita, sen puhtaampaa tuhkaa polttamisesta syntyy, ja sen paremmin tuhka voidaan hyötykäyttää.

Keravan Energia Oy on ottanut käyttöönsä Tuhkaton polttoaine -konseptin. ”On ollut hienoa huomata, kuinka Encore on kehittänyt tuhkan käyttöä. Olemme saaneet konsultointiapua tuhkan laadun parantamiseksi”, kertoo Keravan Energian tuotantopäällikkö Mikko Juvonen. ”Käytämme energiantuotannossamme kotimaista biopolttoainetta, jonka sivutuotteena syntyvää tuhkaa emme pysty jatkokäyttämään. Encore kerää ja kuljettaa tuottamamme tuhkan, eikä se jää meidän ongelmaksemme”, Juvonen jatkaa.

Encoressa uskomme, että tulevaisuudessa tuhkan käytöllä voidaan korvata useita tällä hetkellä ympäristöä turhaan kuluttavia raaka-aineita. Tämän vuoksi teemme jatkuvaa asiantuntijatyötä kehittääksemme uusia tapoja sekä etsimme uusia kumppaneita tuhkan hyödyntämisessä.

Kuva: Andrei Kiselev stock.adobe.com

Ketterät kokeilijat voittavat

Markkinoiden disruptio on monella lailla hyvä asia. Se pistää miettimään uusia tapoja toimia ja tuoda asiakasarvoa. Me Paperinkeräyksessä olemme olleet jo pitkään jatkuvan uuden edessä, kun sanomalehdet ja mainosposti ovat loikanneet pädeille ja tietokoneisiin. Mutta toisin kuin luullaan, eivät suinkaan vielä kaikki.

Käynnistimme kesällä Postin kanssa alueellisen kokeilun, joka ylpeilee matalalla hiilijalanjäljellä. Sen sijaan että paperinkeräysautot kävisivät omaan aikaan tyhjentämässä taloyhtiöiden säiliöt, ja posteljooni tiputtamassa postin laatikkoon, on nyt nuo kaksi asiaa nyt yhdistetty. Posteljooni noutaa jakelunsa ohessa asukkaiden keräyspaperin, ja toimittaa sen yhdessä sovitusti meille Paperinkeräykselle. Asukas kiittää, pihalla leikkivät lapset kiittävät, luonto kiittää. Malli sopii erityisen hyvin meille, jolla ei ole yhtään omaa jäteautoa. Olemme olleet alusta lähtien tarkkoja ajokilometrien kanssa, mikä tarkoittaa vain täysien paperinkeräyssäiliöiden tyhjentämistä.

Kokeilu Postin kanssa on vain yksi esimerkki siitä, miten uusia liiketoiminnan muotoja ei aina kannata keksiä yksin. Tulevaisuudessa puhtaasta ilmasta, vedestä ja hiljaisuudesta tulee mittaamattoman arvokasta pääomaa. Se kuka on jo nyt valmis tekemään asian eteen jotain, ansaitsee varmasti sinultakin kiitoksen.

Jakamistalous on taloutta hienoimmillaan. Miksi omistaa sellaista, jota ei säännöllisesti tarvitse, tai jolla ei ole itselle oikeaa arvoa? Mielestäni kierrätys on yhdenlaista jakamistaloutta. Toimitat pois tarpeettoman, ja siitä tehdään jotain uutta ja arvokasta.

Jakamistalous synnyttää takuulla uusia muotoja, kun vaan annetaan ajatuksille tilaa. Mitä sellaista sinun taloyhtiössäsi on, minkä käyttöä voisit harkita uudesta näkökulmasta? Esimerkiksi ekopisteiden keskittäminen kauppojen pihoille antaa mahdollisuuden yhdistää ”kierrätyskyytejä.” Sen sijaan että jokainen asukas veisi pakkauskartongin, muovin ja metallin ekopisteelle, voi sen tehdä kukin vuorollaan. Jälleen – vähemmän liikennettä pihoille ja päästöjä ilmaan.

Moni iso asia on pienestä muutoksesta kiinni.

 

Juttu on alunperin julkaistui Isännöinti -lehdessä marraskuussa 2017