10.6.2016
Blogi: Karel Nieminen

Poteroista pois ja yhteistyöhön

Jäteala on siitä jännittävä, että siinä tapahtuu paljon koko ajan. Olemme kiertotalouden kuriireja, joiden tehtävänä on löytää kestäviä kierrätysratkaisuja ja saada asiakkaat näkemään ratkaisujen hyödyt. Mielestäni olemme onnistuneet tässä hyvin, tosin matka on vasta kesken. Käytännössä kaikki materiaalit tulee jo kierrättää, mikä vaatii yrityksiltä uudenlaista suhtautumista tähän takavuosina kovinkin ”tylsään” asiaan eli jätteeseen. Jätehuollon voi hikoilematta hoitaa vähimmäisvaatimuksilla, mikä tarkoittaa pieniä pohjakosketuksia ja epätarkkaa kuvaa kustannuksista. Onneksi kuitenkin jo moni yritys pitää jätteidensä oikeanlaista keräystä ja käsittelyä olennaisena osana liiketoiminnan tehokkuutta. Samalla nostetaan omille asiakkailleen tuottaman palvelun arvoa.

Muutokset pitävät ihmisen valppaana. Siksi kai pidän niistä.

Yksi merkittävä ja tuore muutos liittyy alan kilpailun vapauttamiseen. EU:n linjauksen mukaan kunnallisilla jäteyhtiöillä on mahdollisuuden tarjota markkinaehtoisia palveluita yrityksille 20 % liikevaihdostaan. Kansallisesti kädenvääntö tosin jatkuu. Pysyykö raja 20 prosentissa vai laskeeko se kymmeneen tai jopa sen alle on kesähelteitäkin kuumempi keskustelun aihe. Kenenkään intressejä ei varmasti palvele tilanteen epäselvyys.

Kävipä prosenttiosuuden osalta kuinka vain niin uskon, että tuleva markkinadisruptio avaa ihan uudenlaisia yhteistyön mahdollisuuksia kunnallisen ja yksityisen palveluntarjoajan välillä. Jos haluaa nähdä muutoksessa vain ongelmia ja luoda uhkakuvia, niin kiihkeitä mielensä pahoittajia molemmin puolin varmasti löytää.

Minä näen tulevassa tilanteessa mahdollisuuksia ja uskon yhteistyöhön. Noustaan vihdoin poteroista pois ja lopetetaan politiikkaa lainatakseni vastakkainasettelu. Asiakkaille parhaat mallit eivät synny yksin kenenkään päässä. Uudet ideat kumpuavat erilaisten ihmisten kohtaamisesta ja keskinäisestä luottamuksesta. Johan yrityshautomotkin todistavat, että paras uusi syntyy idean ennakkoluulottomasta ristiin pöllytyksestä.

Ryhdikkyyttä keskusteluilmapiiriin

Ristiin pöllytys on se tapa, jolla me Paperinkeräyksessä etenemme. Jo 70 vuotta – siis koko historiamme ajan – olemme tehneet yhteistyötä mitä erilaisimpia jätehuollon tahojen kanssa. Mukana on ollut kunnallisia toimijoita, paperinkerääjiä, kuljetusliikkeitä, yksityisiä yrityksiä. Ja hyvin on pelittänyt.

Uskon kunnallisen ja yksityisen kumppanuuden voimaan. Sen vuoksi perustimme toukokuussa uudenlaisen yhteistyöyrityksen, Encore Pohjanmaan. Encore Pohjanmaan taustalta löytyy meidän lisäksi Etelä-Pohjanmaan kunnallisesta jätteenhuollosta vastaava Lakeuden Etappi. Me tarjoamme nyt entistä laajempia markkinaehtoisia Encore-palveluita Pohjanmaan alueen yrityksille.

Pohjoismaisten kilpailuviranomaisten tuoreen selvityksen mukaan Suomessa on edelleen liikaa vastakkainasettelua julkisen ja yksityisen jätesektorin välillä. Sen sijaan että haluttaisiin aidosti edistää kiertotaloutta, päädytään puolustamaan omia asemia. Keskusteluilmapiirissä on raportin mukaan parantamisen varaa.

On lyhytnäköistä olla tarttumatta toimeen, jos näkee ympärillään epäkohtia tai mahdollisuuksia. Maapallo on yhteinen, ja se kestää vain rajallisen hiilijalanjäljen. Kiertotalouden toimijat ovat niitä, joilta tulee voida odottaa alan kestävimpiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Me Paperinkeräyksessä tiedämme tämän ja pidämme sen vuoksi keskustelukanavat eri suuntiin auki. Haluamme katsoa yhdessä, mihin kiertotaloudessa pääsemme.

Karel Nieminen
asiakkuusjohtaja